הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קכד-קכו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קכד-קכו | השקפה | שיעור 42

בלק קכד – קכו שעור 42

ראש, גזע ושביל

כח האמונה שומר על ישראל מאחיזת החיצונים.

ה׳ אלקינו ה' אלו שלוש בחינות של הכרה עליונה, תודעה, וגוף המקבל את התודעה. השורש הוא בעולם אצילות בו אבא ואמא עלאין הם נקודת האמונה הגדולה השומרת על האמונה, ונקראת יסוד דאבא, על זה כתוב ראש צורים. רואה בלעם שיש בישראל כוח זה של אמונה שלמה שנשמרת בטבעת מפני החיצונים.  תחת מדרגה זו שהיא שם ה' הראשון, לאחר הראש, הגזע הוא השם אלקינו הוא מדרגת הבינה, התודעה, השביל הוא זעיר אנפין.

ישראל, יש להם כתב ולשון, ובכל אות יכולים להסתכל בצורה ובציור כראוי, שגם בצורת האותיות ישנה חוכמה אלוקית, צורה ממנה ניתן ללמוד על העולמות העליונים, להבין סודות העליונים שבהם. אבל כמ"ש, ובגויים לא יתחשָׁב, משום שאין להם כתב ולשון מקוריים. לכן אל לו ליהודי להתחשב ברצונות הגויים שבנפשו, כמ"ש, הבל הֵמה מעשה תעתועים, כי כתב ולשון שלהם הם רק הֶסכֵּמיוֹת, שבני אדם הסכימו על צורה ולשון אלו. ולא יתחשב, במחשבה ובהסתכלות שלהם על צורות אותיותיהם, משום שאין להם כתב. אשריהם ישראל. האותיות מייצגות חסרונות, והחסרונות הבאים בהשגחה על ישראל מלמעלה לצורך תיקונם. אצל הגויים אין טעם להתייחס לאותיות, דהיינו החסרונות המורגשים אצלם.

אין תגובות

להגיב