הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס פה-פז | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס פה-פז | השקפה | שיעור 29

פנחס פה – פז שעור 29

וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם אלו מילות פיוס

לימוד מחשבת הבריאה לפני התפילה, מרומם בעיני הנברא את גדלות השם, ומביא להשתוקקות חזקה ולחיבור.

כמו תפילה, פגיעה היא דברי ריצוי כמו כשבא החתן אל הכלה. אין דרך החתן להתיחד עם הכלה אלא בדברי ריצוי ואח"כ יעשה עמה לינה. אין דרך חכמים לשמש מיטתם אלא בלילה בדרך צנעה.

לשון פגיעה היא שתקן יעקב תפלת ערבית כי תקון תפילה פירושו ג"כ יחוד חתן וכלה. ויפגע במקום מסמל תפילה וכן זיווג.

שואל כאן האם השכינה באה רק כאשר ישנם עשרה, ועונה שלא מדובר על מספר אלא על סוג המוחין. גם למתפלל יחיד עם מוחין של י-ה תבוא השכינה. תפילת יחד היא תועבה, וכשמתפללים במניין אז יש כלל שבא מלמעלה, וצדיק יכול לזכות למוחין של כלל.

אין תגובות

להגיב