הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת מטות – א-ב שיעור השקפה

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת מטות – א-ב שיעור השקפה

מטות א – ב

אין העולם מתנהג לא בשני גוונים

מלמד כאן על היחס בין איש לאישה, ובעיקר תפקידה של האישה. תפקיד האישה שבאדם הוא לחבר בין הצד המעשי, צד הדין, אל הבורא יתברך, חיבור ע"י חסד.

זהו שכתוב דרשה צמר צד חסד ופשתים צד הדין ותעש בחפץ כפיה, שצמר היא ימין ורחמים, ופשתים הוא שמאל ודין. כשמשלבים הימין והשמאל זה בזה, והדינים שבשמאל נמתקים ברחמים שבימין. אמר רבי יצחק, למה נק' אשה שהוא לשון אש, אמר לו משום שכלולה בדין וכלולה ברחמים, ע"כ נק' אשה שהיא אותיות אש ה היא דין, ה היא רחמים.

וכן גן עדן בימין וגהינם בשמאל, עולם הזה בשמאל והבא בימין. ישראל הם כנגד הרחמים שבימין ושאר העמים כנגד הדין שבשמאל. אשה שטעמה טעם הרחמים דהיינו כשנשאת לישראל, הרחמים נוצחים את הדין ונעשית רחמים. אשה שטעמה טעם הדין דהיינו שנשאת לנכרי שהוא דין, דין בדין נדבק ועליהם נאמר והכלבים עזי נפש א ידעו שובעה, שרוצים רק את התאווה האישית ולא את הקשר. עם ישראל הוא צד החסד, ושאר העמים צד הדין משמאל. כך רואים שהחלוקה בין ימין ושמאל אינה נוהגת רק בין איש לאישה. מי שמתחבר עם צד הגוי שבנפשו, עם הרצון לתאווה אישית, אז גם אם יפגוש רוחניות, יקח אותה למקום לא ראוי, כמו לקיחת סמים. גם אם צד האישה היהודית תבוא אל "רוחניות" של גוי אז גם הצד הפרקטי יבוא למקום רע. כל רצון צריך לקשר להשם, לפעול למען הכלל והאידיה, בחשיבה ותפיסה שמעבר לזמן ומקום.

כל מעשה פרקטי צריך להיות עם כוונה לקשר עם הבורא, על מעשה זה אומר ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום.

כתוב, אמרתי עולם חסד יבנה, מהו חסד.  מי שמכלה חסד מהעולם דהיינו מוכן להשפיע אך בעל מנת לקבל, יכלה הוא מעולם הבא.

כל עולמו של האדם נבנה על החסד שעושה עם צד האישה שבו, דהיינו מבקש קשר לדבקות בהשם.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

אין תגובות

להגיב