37 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים עא-עב

37 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים עא-עב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "חזווא דרבי חייא"
הגיגיו העצומים של הנברא, כאמצעי לפתיחת השערים להשגת אורו של משיח
בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "חזווא דרבי חייא", בסקירת מבט כללי מן המאמרים הקודמים ועד עתה, המשלימה לנו את השגת המציאות המחודשת, הנלמדת בתקציר זה.
במאמרים הקודמים למדנו על השושנה שהיא בחינת המלכות, המצויה ב-ב' המצבים של הקטנות והגדלות ולאחר מכן עקבנו אחר כל הפרטים בדרך, עד אותה מציאות של גילוי לה זכה רבי חייא בהשתוקקותו אחר האמת, היא אותה המציאות בה הסתכל רבי חייא באותו המחזה שראה במתיבתא דרבי שמעון בר יוחאי, על-ידי זווג דהכאה מצד התחתון, הבא בהשפלת עיניין.
לאחר מכן כשעלה למקום זה וראה אותו המחזה, שמע את שבועת המלאך מט"ט, אודות אפשרותו של הנברא להגיע לשלמות, על-ידי תיקון אותה המלכות דגמר תיקון המתתקנת מעט מעט עד שיעשה עליה הזווג השלם, זאת נוסף על ש"צ (390) הרקיעים עליהם נעשו זווגים בבחינת "בועט בעיטות".
שאלה זו העולה מן התחתונים אל העליונים, יוצרת את הפירוט, הגורם לעליון להתגדל במוחין עליונים יותר, מציאות זו נובעת מן החוק המושרש בעולמות העליונים, הקובע שראיית הפרטים מאפשרת להתגלותו של אור גדול יותר.
נמצא אם כן, שהיות שאותם הרצונות התחתונים בבחינת 'גוף', תלויים ברצון העליון של ההשראה העליונה, שבבחינת 'ראש', מן ההכרח שכל אותם המדרגות הקטנות של האדם מתחילות להתתקן ולהגיע לשלמותן הרצויה ולמעשה כל פעולה הבאה מצד האדם, יש באפשרותה להגיע אל שלמותה.
ממשיך הזוה"ק בכתוב: "באותה שעה קמו כל החברים וכו'", ומבאר שאותם החברים הגיעו למדרגה עליונה וגבוהה יותר, בעוד שאורו של רבי שמעון בר יוחאי הגיע למדרגת יחידה.
עוד ממשיך בכתוב: "אומר לו רבי אשריך שמדרגתך עולה לש"ע (370) מדרגות וכו' (מדרגת יחידה הבאה בתיקון צמצום ב' הנותנת את האור הגדול בצורה מוגבלת של ש"ע מדרגות)", כלומר שאורו מאיר עד גמר תיקון בבחינת "רום הרקיעים" (דלשם כך נצרך תיקון כל צמצום ב' עד שיבוא בזווג של מטי רגלין ברגלין לקבל ההארה השלמה דגמר תיקון) , חסר מן הג"ר שלמעלה מימות המשיח, בבחינת האלף השמיני, העשירי והאחד-עשרה, שגם אליהם נגיע בסופו של דבר (תיקון צמצום א' – זווג על בחינת מלכות שנגנזא ברדל"א שבבחינת מדרגת יחידה).
עוד כותב הזוה"ק: "שכל אור ואור מתפרט לטעמים", טעמים הוא בחינת 'חכמה', ומסביר שכל אותם תרי"ג (613) מצוות, הם בבחינת ו"ק (חוסר שלמות), המקבלים את שלמותן, ועוד יש לומר שתרי"ג מצוות עם ז' מצוות דרבנן עולים כמניין כת"ר, שהוא בחינה שלמה, כלומר שכל אותם הרצונות יגיעו על שלמותן הרצויה.
"והקב"ה חותם תורה מישיבתך ומישיבת חזיקה המלך וכו'", כלומר שגם הג"ר שבבחינת ה-ל' אלפים החסרים מישיבתך ומישיבת רבי חיזקייה ואחיה השילוני, הוא המגלה את האור הגדול והעצום שבבחינת 'גמר תיקון', אשר מעבר לימות המשיח.
כל זאת מגלה לנו הזוה"ק, להפיח בנו רוח חיים, כדי שנוכל לדעת אודות קיומן של בחינות אלו, שאף אנו נרדוף אחריהם בשקיקה להשיגן.