32- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים סא-סב

32- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים סא-סב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בהבראם באברהם"

הבסיס לפתיחת השערים הנעולים בנפש האדם, לצורך קבלת האושר הגדול:

בשיעור זה אנו פותחים במאמר "בהבראם באברהם", המתאר אותם השרשים שעל-פיהם נבנית היהדות, המהווים גם את הבסיס לפתיחת אותם השערים הנעולים בנפשו וליבו של האדם.
המושג אברהם משוייך לג' האבות, המייצגים אותם השרשים המוקדמים ביהדות, לפיכך אברהם הוא בחינת השורש לקיום האני של האדם, עד כדי שאומר הכתוב: "אל תקרי בהבראם אלא באברהם", להורות שעל האדם מוטל להפעים נקודה שרשית זו בתוכו, באופן בו האני וכן כל רצון פרטי של האדם יהיה מושתת על בסיס הנקודה השרשית הנ"ל שבבחינת "אברהם".

המושג בר"א ממילת אברהם מורה על יציאת הבריאה המתארת את החשכות והניתוק מהבורא, לבחינה מחודשת של "יש מאין", כאשר 'יש' הוא הבריאה המחודשת בבחינת 'אין', כלומר שלא הייתה קודם בבורא.
ניתוק זה של הבריאה מן הבורא מצד העולם , וכן ניתוק האני של האדם מבחינת הבורא שבו, מצד נפש האדם, מעורר תהייות וספקות על הראשונות, המייצגות את הוודאי הראשוני, המהווה את משענת הבסיס לקיום האני של האדם.
והיות שכך, מאמר זה מברר איזו מידה בנפש האדם, היא זו המאפשרת את הקשר לאותו וודאי ראשוני, המהווה מבוא ושער לקשר בין הבריאה (האני של האדם) לבין הבורא.

מסביר הזוה"ק שישנו שער נעול העומד בין הבריאה לבורא, ותפקידו של האדם הוא לפתוח שער זה, בסדר של ג' שלבים, המתארים את אופני פתיחת אותו שער, והם כדלהלן:

א. מעבר ממצב קטנות (חג"ת נה"י) לגדלות, היא מציאות אותה ייצר בחינת אברהם, המייצג אותו האיבר הנקרא יסוד בבחינת החסד הנקרא מ"ן, המבטא את הוויתור הגמור על הגאווה (מלכות שעלתה לבינה בבחינת אח"פ דעלייה, הנקראת עתה עטרת היסוד), דבר המאפשר את היציאה ממקום הצרות והקטנות של האדם בבחינת "מצרים", למקום של אני-נשמתי החפץ בגדלות ויצירת קשר בבחינת "ברית" (ירידת ה' תתאה לפה בבחינת אח"פ דעלייה – באמצעות אור ע"ב ס"ג המבטל את מצב הגדלות ומגלה את הרצונות הגדולים שבאדם).

ב. שימוש באני של האדם, ליצירת דברים חדשים בתוכו (גדלות חלקית של קומת נשמה – בחינת השפעה גמורה).

ג. ביאת אברהם מאפשרת את הולדת מוצר זה בנפש האדם, בבחינת חסד שעולה לחכמה, לצורך קניית מדרגת הולדה שבבחינת חכמה, המאפשרת שימוש בפרטיות הבא על מדרגת חכמה, במסגרת הכלל המייצג את בחינת החסדים (גדלות לצורך מדרגת הולדה בבחינת 'חכמה').

נמצא מכל האמור לעיל, שהבורא יצר מציאות של ב' הפכים, מחד את אברהם המייצג את צד הרחמים ומאידך את יצחק המייצג את צד הדין.
תפקיד האדם הוא, לעשות מעין חיבור בין שני הפכים אלו, באופן שהגם שיש לאדם את צד אברהם המבטא את יכולותו של האדם לייצר קשר, עדיין התמודדות האדם בעינה, ולכן אין די בכך, אלא שצריכה להתווסף לכך מציאותו של יצחק, המבטא את הארת הרצון הגדול וכוח הדין השלם, המאפשר לקבל עם גדלות כלי הקבלה בתנאי שקשור למידתו של אברהם, שאו אז ניתן לקבל על גדלות הרצון באופן הראוי.