11- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים יט-כ...

11- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים יט-כ (שיעור השקפה)- מי ברא אלה דאליהו

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "מי ברא אלה דאליהו"

בשיעור הקודם למדנו את מאמר "מי ברא אלה", שם הוסבר שבחינת מ"י עומד לשאלה, רוצה לומר ששאלה היא תנועתו של האדם ממטה למעלה, דהיינו

בהשתוקקות שלו להגיע לשלמות. ופירש לנו שהשאלות של מ"י ומ"ה הם ב' שאלות, שמטרתם להביא את האדם מחוסר השלמות שמתבטא בשאלה

אל השלמות הנקראת דביקות שלמה בה' ופירש לנו זאת ב-ב' שאלות, של מ"י ומ"ה ובתשובות של מ"י הבאה כנגד התבטלות לבורא ומ"ה הבאה כנגד אהבת הבורא.

בשיעור זה בא אליהו על חוף הים ומגלה לרשב"י כיצד מגיעים גם לאהבה.

אליהו הנביא המייצג את מדרגת ו"ק דיחידה בא על חוף הים, כדי לגלות לרשב"י אשר הגיע לשם, כיצד מגיעים גם לבחינת אהבה.

ומספר לו, שכדי להגיע מעבר למקום הגלוי, דהיינו מעבר למדרגת נשמה הבאה כנגד יום טוב, שכן ניתנת להשגה גם בימות החול, עליו לוותר על מדרגת נשמה זו

כדי להגיע למדרגת חיה (אהבה), שהיא המדרגה הנסתרת מהאדם ביחס למדרגה בו הוא מצוי (מדרגת נשמה).

לאחר וויתור זה, מרגיש האדם חסר ומעלה ביקוש בבחינת "בכייה", דהיינו העלאת שאלה, אולם האדם השואל מחוייב לבסס את שאלתו, להעמיק ולחקור, שאם לא כן עלול הוא לחזור למצב הקודם, דהיינו למלכות, שהיא האני העצמי הגלוי לו.

לכן כאשר האדם עומד בתווך, דהיינו שהדבר עדיין אינו גלוי לו אולם הוא נושק אליו ויודע שאליו הוא שואף להגיע, ניתנת לו האפשרות להשיג את המדרגה הבאה, אולם אל לו לאדם לעצור בתווך, אלא להתקדם הלאה.

רוצה לומר שאל לו לאדם להסתפק רק במה שמקבל מהבורא מדרגת נשמה (יום טוב), דהיינו על הסיפוק האישי שלו, אלא עליו לשאוף להגיע גם לבחינת אהבה, שהיא מדרגת חיה (שבת).