10- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים יז-יח...

10- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים יז-יח (שיעור השקפה)| מאמר מי ברא אלה |☆ תגיות: חורבן בית המקדש, סוד הרפואה

 

שם המאמר: "מי ברא אלה"

מדרגת המ"י (ישסו"ת), היא זו שבראה את אלה (זו"ן), והיא המקום ממנו נחצב האני של האדם (הרצון), דהיינו מהמקום האמוני.

אומר הזוה"ק שאם אדם יחזור להתחבר למקום האמונה, אזי תהיה לו רפואה ובאם לא יחזור להתחבר למקום האמונה אזי יגיע לאבדון, דהיינו לאנדרלמוסייה נפשית.

לכן עצם הידיעה בכך שהאדם נברא מהבורא, שלבחינתנו מיוצג בשם מ"י שהוא הכלל של האדם, מחייבת אותו להתכופף לבורא על פי החוק שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא.

ולכן אם האדם יסכים לכפוף את עצמו לאמונה זו, הנקראת מ"י אזי יוכל לצאת מהגלות ובזו האמונה ישיג את רפואתו, ולסוף גם יוכל להגיע למדרגת האהבה הנקראת מ"ה.

וזאת מחמת שלא ניתן להגיע לאהבה טרם הקדים את בחינת חפץ חסד, שהיא מדרגת האמונה, שאם יהפוך האדם את הסדר אזי יפול לאנוכיות.

לכן על האדם מוטל להקדים את מדרגת האמונה שהיא בחינת חפץ חסד, שרק באופן הזה יוכל לממש את האהבה.

 

שרטוטים מתוך השיעור:

תודעת אמת  (האמונה ) מקשרת  בין  הראש ( עולמות עליונים -אינסופיות)- לגוף- לעולם הזה- המעלים את האמת

מי ברא אלה- דף יז השקפה- ראש, תודעה עולם

מהי רפואה?
אם תחבר את הגוף (הסופיות) למדרגת מי, לנשמה, לישסו"ת, לאינסופיות- תזכה לרפואה

ר"פ- אותיות סופיות- מנצפ"ך- המייצגים את הסופיות, את הגוף

א-  אות א' - היא  מייצגת את אלופו של עולם, את אינסוף - אות הא' מצויורת  כאות ו'  (אלכסון ) עם שתי יודין (מעל ומתחת) -סה"כ בגימטריא=  6+ 10+ 10= 26 שם הוי"ה

הרפואה תבוא אם נחבר את הסופיות( - אותויות "פ"ר=גוף)   לאות א'- אלופו של עולם- לאינסופיות,  מדרגת "מי" - מדרגת נשמה , האמונה, מדרגת ישסו"ת

-ימי ברא אלה- דף יז השקפה מה זה רפואה- אם תתחבר ל-מי לנשמה לישסות לאינסופיות

 

מי ברא אלה
מי ברא אלה דף יז השקפה- אם תאמין ב-מי תגיע למדרגת נשמה לשלמות

.

.

.

 

 

 

.

.