הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רמד-רמו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רמד-רמו | השקפה | שיעור 82

פנחס רמד – רמו שעור 82

עשרה דברים שצריך האדם לנהוג בשלחן של שבת.

 

כְּדֵי לִהְיוֹת קָדוֹשׁ ולהתדבק בהשם, צָרִיך מַיִם אַחֲרוֹנִים.
אֶל לוֹ לְאָדָם לְקַלֵּל עַצְמוֹ אוֹ לְהַרְאוֹת בּוֹ חיסרון.

תקון שביעי, מים אחרונים. מים ראשונים מצוה ואחרונים חובה, ומים אמצעים שבין גבינה לבשר רשות. יש מהחכמים שאמרו כי אין מים אחרונים אלא עצה טובה שלא לסמא את העינים ולא חובה. ויש סתרי דברים באלו שאמרו על מים אחרונים חובה, ואין דרך העולם לסתור דברי גאונים, אלא שנק' עליהם על פי התורה אשר יורך.

תקון שמיני הוא כשיישנם שלושה צריך כוס. כשיש שלושה צריך כוס של ברכה, זהו תיקון נוסף המרמז על שלשה קווים ועל בינה שיש בה קדושה. הכוס מראה על הכלי שיכול לשאת את הברכה.

שלשה הם הגורמים רעה לעצמם

ואלו הם מי שמקלל עצמו ובכך יוצר פגם. שלמדנו ממונה אחד התמנה לפני האדם ובשעה שהאדם מקלל עצמו, ממונה הזה ושבעים אחרים הממונים תחתיו לוקחים מלה ההיא ואומרים אמר ומעלים אותה למעלה ודנים אותו. וממונה ההוא רודף אחריו עד שעושה ומשלים לו הקללה של מלה ההיא שאמר.

הרי השם עשה את האדם, אז איך יוכל לומר שיש בו חיסרון. לכן בלילה אין אומרים תחנון, וישנם חסידים שגם במנחה שהוא זמן דין לא אומרים.

ואחד שעושה רעה לעצמו הוא מי שזורק לחם או פירורי לחם בשיעור כזית בארץ ועושה בו בזיון. ואחד עושה רעה לעצמו בעולם האחר והוא מי שמדליק נר במוצאי שבת טרם שמגיעים ישראל.

פירורי לחם מדובר גם המשחית זרעו, או מבזה דברי תורה.

אין תגובות

להגיב