הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנט-רסא | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנט-רסא | השקפה | שיעור 87

פנחס רנט- רסע שעור 87

רעיא מהימנא הויות דאמצע

 

הַשָּׂעִיר לַעֲזָאזֵל הוּא שוחד לְשָׂטָןכְּדֵי להסיתו מעיקר הָעֲבוֹדָה.
השוחד לס"אַ מַשבֵּר אֶצְלוֹ אֶת הַכַּעַס שֶׁלּא יִקְרַב לַמִּקְדָּשׁ.
יֵשׁ לְשַׁחֵד אֶת הַס"אַ כְּשֶׁהוּא חָזָקכְּדֵי לָנֶצַח בַּמַּעֲרָכָה החשובה.

 

מותר לתת לס"א שוחד בינתיים כדי אפשר יהיה לאחר מכן לזרוק אותו מהצוק מהבינה ולהפריד אותו אברים. חושב הס"א שהולך לקבל שפע/חוכמה, ואינו יודע שעומד לעבור תיקון.

הס"א אוכל חלק מקורבן החטאת אך את החלק הטוב משאירים להשם. גם באכילה ישנו חלק שמופרש, וכך עד גמר תיקון. עד אז בגלל שיש באדם גאווה וצורך עודפים, יש להתפטר מהם.

הפרשיות בתפילין של ראש נמצאים בארבעה בתים, כנגד אותיות הויה. קדש לי כנגד אות יוד, והיה כי הביאך כנגד ה עליונה, וכעת יש מחלוקת בין שיטת רש"י לרבינו תם שסובר שקודם והיה אם שמוע ולאחר מכן שמע. בתפילין של רש"י חילוף בשתי פרשיות אחרונות. תפילין רבינו תם מדרגת חכמה, ורש"י מדרגת נשמה. בדרך רבותינו מבית אשל"ג הגבר מניח תפילין של רבינו תם לאחר שנישא, שאז ניתן לקבל תענוג/חכמה דרך השתוקקות מתוקנת של האישה.

התיקון בקורבן הוא השלמה עצמית שכל צד יכול לקבל את הגירוי להשלמה, וכך גם העצמה של האישה ושל האיש מאפשרים לבוא לזיווג שלם. וכך בין בני זוג, דווקא השוני ביניהם יכול וצריך להביא שכל צד יקח מהשני את התכונות המשלימות ומעצימות אותו, כדי לחזק את היחד.

כשרוצים להגיע לזיווג על מדרגת חכמה יש לעשות היפוך על צד ההשלמה, הבת תקבל מהאמא חכמה כדי שיהיו לה כלים ראויים להשתוקקות. הזכר מקבל חסדים מהאבא, וכעת שניהם חסרים עד שיגדלו. כל אחד צריך לגדול מצד עצמו.

כדי להתקדם ברוחניות על האדם למעט את עצמו, להכשיר כלים של השפעה, אחרת כל עודפים שצורך הולכים לס"א.

אין תגובות

להגיב