הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רסב-רסג | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רסב-רסג | השקפה | שיעור 88

פנחס רסב- רסג שעור 88

ובראשי חדשכם

ישנן שתי בחינות היוצרות את סביבת העבודה הנפשית לאדם, המחשבה כנגד הזמן, וההרגשה כנגד המקום. כמו הזמן כך המחשבה פועלת לפי קודם ונמשך, וההרגשה היא עניין של מקום בלב.

את עבודת האמונה יש לחדש תדיר, וראש חודש לשון חידוש, הוא זמן מסוגל יותר לכך, לכן יש לראות ממש את הלבנה, וכך על האמונה צריכה לבוא ע"י הראיה. לכל חודש ישנה הבחינה הייחודית לרכישת האמונה.

כל זמן תיקון ישנו עירוב גם עם הס"א, יש לתת לו גם חלק קטן.

ומה הוא אותו חלק, שהאשה צריכה לתת לס"א, הוא הצפרנים בטנופת שלהן ומעט מראשי השערות, כי צריכה לסרוק את ראשה ולכרוך אותן זו בזו ולתת אותן לס"א ולא ילך אחריה אותו צד הרע להזיק לה, ויהיה נפרד ממנה מכל הצדדים. ומה תעשה מאותן השערות והציפורנים, הוא כי לאחר שכרכה אותן יחד, צריכה להניחן במקום שבני אדם אינם עוברים שם מקום שצד האדם לא נפגש איתם, או בתוך חורים תחתונים שבחצר ותצניע אותן שם. לבושו של אדם ראשון היה מעין ציפורן, ומהשיורים ניזונת הס"א.

אין תגובות

להגיב