הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רפט-רצא | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רפט-רצא | השקפה | שיעור 97

פנחס רפט- רצא שעור 97

ארבע גאולות

הַגאוּלה הִיא נָפְשִׁית וְלֹא חיצונית.
בִּכְדִי להילחם בטומאהבַּשְׂמֹאלצָרִיך כּוֹחַ שֶׁל דִּין.

זמני הגאולה המוצגים כאן אינם גשמיים, והסבר נוסף, מוגש כאן זמן שהוא מסוגל לגאולה אם זוכים. גאולה אומר קבלת אור חכמה, אור מטרת הבריאה כדי להטיב לנבראיו. ההטבה היא הגעת האור על הרצון שהשם ברא וטבע באדם. ודע שכל הקצין המובאים בזוהר רומזים שאז עת רצון לקבל תשובתם של ישראל ואם ישובו ויגאלו. חשבון הגאולה נכון, אך יש לעשות תשובה כדי לנצל את הזמן המסוגל. גאולה גימטרייה אדם, לכן צריך להאמין שיש להקריב את צד הדומם צומח חי שבנפש, לטובת צד האדם, שהוא יגאל כאשר ידע כיצד להתנהל.

במצוות שילוח הקן, כמו במצוות כיבוד הורים כתוב למען ייטב לך והארכת ימים לעולם שכולו ארוך. תשלח את האם ואת הבנים תיקח, אומר שמה שמחזיק את עם ישראל הם בעלי הקבלה, הם הבנים, דרכם ניתן להגיע ולחזור לבינה, שהיא בחינת עולם הבא.

את התיקון הגדול ניתן לעשות ע"י הבנים שהם בעלי הקבלה. למען יאריכון ימיך, זה אור של גאולה.

אין תגובות

להגיב