הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצב-רצד | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצב-רצד | השקפה | שיעור 98

פנחס רצב- רצד שעור 98

ד פרשיות דתפילין וקריאת שמע

 

כּשׁאָדם עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, יֵשׁ עָלָיו כַּעַס.
לְאָדָם כַּעֲסָן חשׁוּבה יוֹתֵר החיצוניות.
אֶת המוחין המתקבלים מהתפילין בִּשְׁבִיל הַנְּשָׁמָהיֵשׁ לְהוֹרִיד לַלֵּב.

אֵלּוּ שנותנים יְגִיעָה אמתית בַּתּוֹרָה, הַתּוֹרָה נדבקת בָּהֶם.

 

בשלב ראשון העבודה הנפשית לביטול העבודה זרה כנגד אברהם, כנגד יציאת מצרים, ולאחר מכן דרושה גם עבודה בקו שמאל, עבודה עם הרצון. היהודי מבקש מהשם שיוציא אותו ממצרים, מעבודה זרה, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין. מבקשים מהשם שיכניס אותנו לכבשן כפי שאפים לחם, כדי שיהפוך למאכל אמיתי, דהיינו להיות חלק מהשכינה הקדושה, שכאן נוכל לקבל סולת נקיה, אור כמו שזוכים לו הצדיקים.

החשיבות בהקרבת הקורבן בנפש האדם, זו למעשה הקרבת הרצון הפרטי, הקרבת הדומם צומח חי שבנפש לטובת צד האדם. כך ישראל מקריבים את התורה לקב"ה שהיא לחמו.

עולם אצילות שהוא כנגד פנימיות התורה, בו נאמר לא יגורך רע, הסולת נקייה. לעיתים צריך האדם את הקליפות דקדושה המסיעים למאכל, דהיינו פעולות ולימוד חיצוני כדי שתהיה מסגרת ללימוד, למאכל.

אין תגובות

להגיב