הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצח-ש | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצח-ש | השקפה | שיעור 100

פנחס רצח- ש שעור 100

חג השבועות

 

מי שלומד תורה הנק' כבוד, הוא נק' מלך.

 

כמו בכל פעולה חיצונית צריך האדם לדעת למה לכוון את נפשו, וכך גם בהבאת הביכורים ביום מתן תורה, ישנם כוונות פנימיות. את הביכורים מביאים לבית השם, שזו בחינת גאולה, לבוא לגן עדן. ביכורים הם הכוח של הראשוניות, בו יש עניין להביא להשם. כאשר מנשאים את הראש כלפי השם, כל השאר ילכו אחריו. כוח זה נובע מכך שהאמונה צריכה להוביל את הכל. אין כוח לראשוניות שאינה מחוברת לקב"ה, שהרי בלי הוודאי הראשוני אין כלום, בלי הבורא אין בכלל בריאה. מכך נראה שצד האדם שבנפש קשור להשם, וישראל בכורים המקבלים פי שנים, עולם הזה והבא.

ישראל שהם ראשונים ובכורים לקב"ה מכל האומות העולם לכן חשיבותם גדולה, ז"ש קדש ישראל לה' ומשום זה נאמר בהם בפירות בכורים הרומזים לישראל, תביא בית ה' אלקיך, דהיינו שיזכו לגאולה שלמה. רעה תבוא על מי שרוצה לאכול בעצמו את הביכורים השייכים להשם. כך צריך כל אחד להביא להשם את הבכור שבנפש.

הוא מלך בב' עולמות בצורת אדונו ומשום זה נכפל הפסוק ב פעמים, פעם אחת מי זה מלך הכבוד והשניה מי הוא זה מלך הכבוד שיורה על שני עולמות, בזה ובבא גם ברצון לקבל וגם ברצון להשפיע.

אין תגובות

להגיב