הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס שטז-שיח | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס שטז-שיח | השקפה | שיעור 106

פנחס שטז-שיח שעור 106

חג הסוכות

הצל שמגן על הנשמה הוא צל האמונה.

 

כל סיפור בתורה, וכל מצווה מעשית מסמנים מפגש נפשי, וכך גם כאן בישיבה בסוכה. לכאורה נועד הסכך להגן מפני השמש, אך לא כך, אלא להגן על הנשמה, על האמונה. לא בונים סוכה כדי להגן על הגוף, על הרצונות הגשמיים, אלא לנסוך ביטחון ע"י הרגשת האמונה. כשיושבים בסוכה יש לכוון כמו שהיו במדבר שהוא מקום נחשים ועקרבים, הכל נעצר בצל האמונה. לכן גם הלולב המסמן את עמוד השדרה, את הצדיק עליו ניתן לסמוך, וכך יש לכוון, להביא את האתרוג, את הלב לחיבור עם היסוד, עם הצדיק.

וסוכה תהיה לצל יומם היינו שצריכים לסכך וסכך נעשה לצל שנאמר בה בצל שדי יתלונן ולא בצל סוכת הדיוט המגן על הגוף משמש אלא צל להגן על הנשמה בסו"ה צלו חמתדי וישבתי אשר אמרנו בצלו נחיה הגוים. אין הסוכה מגינה מהשמש אלא מחוסר אמונה שמביאה לפחד. מי שמאמין לא מפחד. היציאה מדירת קבע זה דבר מפחיד, אך יוצאים מהדברים החיצוניים כדי לבוא לאמונה פנימית.

הקב"ה נותן לנו פעולות בעזרתן אפשר לעורר את הנקודה הפנימית הנכונה, זאת כאשר פועלים למטה כנגד המבנה המקביל בעליונים, מבנה שוודאי נכון. דרך הפעולה החיצונית מתקרבים לסוג של הנפשה פנימית, שהיא היגיעה הנדרשת.

אין תגובות

להגיב