098 – הדף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קצג-קצד

098 – הדף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קצג-קצד

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא תניינא" ו- "פקודי אורייתא פקודא תליתאה"

כיצד תרכז את כל רצונותיך הפזורים? בסס אותם על נקודות ההשקפה העליונות!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא תניינא" ומתחילים את מאמר "פקודי אורייתא פקודא תליתאה", בדבר פירוט ב' המצוות הראשונות של "היראה והאהבה" ומצות "קריאת שמע".

עתה מלמדנו הזוה"ק את ב' המצוות הראשונות הנלמדות בכללים מצד נקודת ההשקפה, על-פי החלוקה הבאה:
א. מצוות היראה – כנגד או"א (אבא ואמא) המייצג אותו הפרצוף שבראש עולם האצילות, באה מצוות היראה, המצביעה גם על נקודת ההכרה הגבוהה שבאדם מבחינה השקפתית. נקודת השקפה זו שבבחינת "ההכרה העליונה", מחוייבת להיות וודאית, עליה נשענת מצוות האהבה שבבחינת "התודעה", כפי שיתבאר להלן בסעיף הבא.

ב. מצוות האהבה – כנגד ישסו"ת (ישראל סבא ותבונה), המייצג אותו הפרצוף שבראש עולם האצילות, באה מצוות האהבה, המצביעה גם על נקודת התודעה שבאדם, היונקת מנקודת ההכרה העליונה עליה היא בנויה. אולם אין די בכך, שכן יש לייצר אפשרות כזו, שבגינה תוכל להתפשט תודעה זו לבחינת "גוף". מבחינה השקפתית בניין התודעה על בסיס ההכרה, פירושו, קבלת מציאות הבורא יתברך בעולם.

כעת מלמדנו הזוה"ק את המצווה השלישית, הבאה כנגד "קריאת שמע", המאחדת את כל הקצוות המפוזרים שבנפש האדם לנקודת "היראה", המהווה את הרצון המרכזי של האדם המכין לבחינת "האהבה" וכפי שיתבאר בסעיף הבא, שלהלן.

ג. מצוות קריאת שמע – כנגד ז"א (זעיר אנפין), המייצג את המרחב שבנפש אדם, בבחינת "שש קצוות", באה מצות "קריאת שמע", המצביעה על ייחוד רצונותיו המפוזרים של האדם בבחינת "שש קצוות", בהשקפה העליונה, שמהווה את הרצון המרכזי אליו מתייחדים ומתרכזים כל הרצונות הפזורים אשר בנפש האדם, להיותם מתכנסים למרחב אחד התלוי בבסיס נקודת השקפה עליונה זו. וזהו סוד "אחד" מ- "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", דהיינו שמאחד את כל שש הקצוות שבבחינת "המרחב", להיותם אחוזים בנקודת מרכז אחת כוללת.