096- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפט-קצ

096- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפט-קצ

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא תניינא"

כל אהבה שהיא תלויה בדבר – בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא תניינא", המתאר מצוות האהבה כתכלית המתבססת על המצווה הראשונה הלא היא מצוות היראה.

מסביר הזוה"ק שאדם בטבעו איננו מסוגל לעשות תנועה הדורשת מעימו ללכת אל מעבר לעצמו ועל כן התנועה הראשונית המתבקשת, היא תנועה המוליכתו לקראת "מידת היראה", אותה יש לפעול

בוויתור על הגאווה ובהליכה אל מעבר ל- "אני העצמי". תנועה ראשונית זו היא אמנם תנועה מוקדמת והכרחית לפני כל תנועה אחרת, אולם אין די בתנועה זו בכדי להביא את האדם לתכליתו, שכן היא מייצגת אך את חלק "הנושא" שבהליך התנועה הכולל.

כעת מבאר הזוה"ק את בחינת "מושא התנועה" ומסביר, שמושא תנועה זה מייצג את התכלית אליה האדם שואף להגיע, שהיא בבחינת "מצוות האהבה" ויחד עם זאת מזכיר לבל נשכח שלקיום מצווה ה-ב' המדוברת זה עתה, ישנו תנאי, המקדים את מצוות היראה למצוות האהבה, שכן לא תתכן אהבה בלא יראה המוקדמת לה, שהרי אדם הגאוותן התוהה על הראשונות בבחינת "יראת ה' ראשית וכו'", איננו יכול להגיע לבחינת "האהבה", המתבססת על הרצון להשפיע ולא על הרצון לקבלת סיפוק אישי.

על אף שמצוות האהבה מתבססת על בחינת "הרצון להשפיע" ולא על בחינת "הרצון לקבלת סיפוק אישי", מכל מקום שלמות האהבה בבחינת "אהבה רבה", איננה מתקיימת אלא, כאשר האדם פועל ב-ב' צדדים – הן בצד הבורא שבבחינת "ההשפעה" [רחמים] והן בצד הנברא שבבחינת "הקבלה" [דין].

ביטוי לכך מצד העבודה ניתן לראות, כאשר האדם עובד את בוראו, הן בעת שפועל כלפיו במידת ההשפעה והן בעת שפועל כלפיו בייסורים ובהעדר ההשפעה, שאו אז נבחנת אהבתו לשלמה בשתי בחינות, הן בבחינת "הרחמים" והן בבחינת "הדין".