094- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפה-קפו

094- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפה-קפו

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

ם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא קדמאה"

מהי היראה האמיתית? בגין דאיהו רב ושליט!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא קדמאה", המתאר את מעלתה וחשיבותה של מידת היראה, את הצורך ההכרחי שבה ואופני שימושיה.

מסביר הזוה"ק, שהיראה נקראת "ראשית" בבחינת "ראשית חכמה יראת ה'", שהיא הראש והפתח לכל הכללים, כאשר הראש מייצג את העבודה שבבחינת "מוחא", דרכו ניתן להגיע לאמונה.

ישנם ג' סוגי יראות, כאשר ב' מהן מייצגות את "היראות החיצוניות" והשלישית שבהן מייצגת את "יראת הרוממות".

ב' היראות הראשונות כשהן לעצמן הן יראות רעות וחיצוניות בבחינת "גבורות חיצוניות", הנעשות מטעם עונש עולם הזה או עונש עולם הבא , כשלעומתן היראה ה-ג' היא היראה האמיתית בבחינת "החסד", הנעשית מטעם גדלותו ורוממותו של הבורא.

הקדמה זו נתבקשת לצורך הבנת ב' צורות העבודה הנבחנות במידת היראה, שהן כדלהלן:

א. יראה הפועלת כגבורה לכשעצמה – צורת עבודה זו, המייצגת את ב' היראות הרעות הנ"ל, היא צורת עבודה חיצונית, בבחינת "שלא לשמה" הפועלת בגאווה אישית למען עצמה.

וכאשר האדם פועל באופן ה-א', אזי הוא חוטא בשניים, הן בכך שעושה עצמו לשורש והן בכך שמתחמק מן העונש המגיע לו, בכדי לתקנו ולהביאו ליראת ה'.

ב. יראה הפועלת כגבורה המעורבת בחסד – צורת עבודה זו מייצגת את ב' היראות הראשונות שבבחינת "השלא לשמה", כמשמשות לבחינת היראה האמיתית שבבחינת "יראת הרוממות".

ב' יראות אלו כלפי היראה ה-ג', הן כקליפות המשמרות את הפרי, שאין בהן עיקר אלא במה שבאים להכשיר את האדם לביאה לקראת "יראת הרוממות", על סדר המדרגה, שכן לא ניתן לעשות זאת בבת אחת.