093 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפג-קפד

093 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפג-קפד

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "יציאת רשב"י מהמערה"

כיצד היא הדרך להשגת סודות התורה? על-ידי ישיבה במערה!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "יציאת רשב"י מהמערה", המתאר את מעלתם של סודות התורה על פני לבושיה ואופני השגתם.

הזוה"ק מתאר את סיפורי התורה בכלל ואת סיפור יציאתו של רשב"י מן המערה בפרט, כספיריים וכדברים המאירים, שעניינם להאיר את סודות התורה הגנוזים בתוכם.

סיפור יציאת רשב"י מן המערה, בא להאיר לאדם את מעלתן וחשיבותן של סודות התורה, כדי להורות שהתורה והמצוות שנתן הקב"ה לישראל כולן כתובות דרך כללים ולא דרך פרטים.

סוד ישיבתו של רשב"י במערה, מתאר את התורה הקדושה שבבחינת "הישיבה במערה", כשכל קבלתה במעמד הר סיני הוא רק בבחינת "גופי התורה", ועל כן אם לא יַעֲשֶׂהָ האדם נקבים נקבים עד לכדי שיוציא ממנה את סודות התורה, אזי לא יוכל להגיע להבנה זו, שהתורה כתובה דרך כללים ולא דרך פרטים, שניתנה לבחינת "הנשמה" ולא לבחינת "הגוף".

מאחר שהתורה ניתנה לבחינת "הנשמה" ולא לבחינת "הגוף", על האדם לאמץ הוראת דרך זו של רשב"י, אשר טמן גופו תוך החול, בכך שגם הוא ינהג באותה הדרך, באופן שיוותר לגמרי על חיצוניות התורה, המייצגת אותה התפישה, המבקשת להשיג את סודות התורה דרך לבושיה החיצוניים.

על זאת נשאלת השאלה: "כיצד אם כן יש להתייחס לחיצוניות התורה?", ועל זאת עונה הזוה"ק: "שעל האדם להתייחס לחיצוניות התורה ככזו המראה לו עד כמה איננו מבין ואיננו משיג דבר מן התורה". נמצא אם כן שלחיצוניות התורה הוראה בפני עצמה, ולא הוראת דרך אמצעית, דרכה ניתן להשיג את פנימיות התורה, שאחרת נמצא האדם מקדש את החול.

אליבא דאמת גם התורה החיצונית שבבחינת "החול", תצטרף אל הקודש, אולם זאת לאחר עשיית כל התהליך המדובר לעיל, לכן מתחילה על האדם לשבת במצב של קטנות בבחינת "ישיבה במערה", כך שיוכל להגיע לכלל הבנה שהתורה החיצונית של העולם הזה, היא במצב של קטנות, בבחינת "תורה של פרטים". וכאשר האדם יגיע לכלל הבנה זו, אזי לבטח יוכל לזכות ולראות את כללי התורה ורזיה.