090- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קעז-קעח

090- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קעז-קעח

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "אורייתא וצלותא"

איזוהי תפילה אמיתית? הוי אומר זוהי הבאה בקשר של אמונה!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "אורייתא וצלותא", בביטויה של בחינת "התורה והאמונה" תוך בחינת "התפילה והבקשה". מסביר הזוה"ק שלאדם ישנה פרטיות וסופיות כזו המפרידתו מן הבורא, ועל האדם מוטל לחבר את פרטיותו לכלל בבחינת חיבורה של הסופיות אל האינסופיות. על-פי הפסוק "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר", ניתן לראות את השלכתו של הכלל הנלמד לעיל, בצורות הביטוי השונות.

אחת מצורות הביטוי הנלמדות במאמר זה, היא "התפילה", כאשר התפילה מייצגת את רצונו של האדם להתקשר אל המלכות דקדושה העולה בשם "קיר", אולם כאשר כל התקשרותו והתחברותו אל המלכות דקדושה מוסבת אך על בחינתו העצמית והפרטית, אזי כל תפילתו היא בבחינת "תפילת תועבה", הלכך נקבע להלכה שאסור שתהיינה חציצה בין הקיר לבין האדם המתפלל. מצד עבודת נפש האדם פירוש הדברים הוא, שאסור שתפילתו של האדם תהיה נובעת מתוך פרטיותו החוצצת בינו לבין הכלל, שהיא בחינת "המלכות דקדושה".

כדי לענות על שאלת חציצה זו, מגיש הזוה"ק פתרון, המביא לידי ביטוי את החיבור בין הפרטיות לכלל, בין הסופיות לאינסופיות דרך מצג של תפילה ובקשה הבאה בקשר של תורה, אמונה וקבלת עול מלכות שמים, שבבחינת "קריאת שמע שעל המיטה".

הלכך כאשר התפילה איננה באה על בחינתו הפרטית של האדם, אלא באה מתוך קשר של תורה ואמונה, אזי מסוגלת היא לקשר את האדם לבחינת "הכלל", שהיא השכינה והמלכות דקדושה, זאת מבלי שתהיינה חציצה בינתיים. בכך נמצא אם כן, ביטויה של התורה שבבחינת "האמונה" תוך התפילה, המקשרת את תפילתו של האדם אל בוראו בבחינת "קבלת עול מלכות שמים" שלמה ואמיתית, שלא בבחינה העצמית, אלא בבחינה של "למעלה מן הדעת".