085 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסז-קסח

085 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסז-קסח

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "מי זאת"

אתה רוצה להתחבר לבורא?, אתה רוצה להתחבר לחברך?

דבר בלחש, זהו הסוד!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "מי זאת", בתהליכים הנלמדים בדרך קישוטי הכלה.

מסביר הזוה"ק שבאדם מצויים ב' רצונות, המייצגים את ב' התפישות הקיימות במציאות, שהן תפישת הפרט ותפישת הכלל.

תפישת הפרט מייצגת את הרצון לנפרדות הבאה מצד האני הכוזב של האדם, הדורש באופן תדירי את הגאווה והסיפוק אישי, כאשר לעומתה תפישת הכלל מייצגת את הרצון לקשר עם הבורא.

החיבור בין ב' רצונות מנוגדים אלו מתאפשר בעת בה האדם מעלה את פרטיותו למדרגה של השפעה, שפירושה וויתור על מקומו הפרטי והאישי ומתן אפשרות מצדו לביטויו של הצד השני בקשר, באופן שמאדיר ומחשיב את אמירותיו, בהיותם פרטים המסוגלים לבוא לידי כלל וקשר של אחדות.

עלייה זו של הפרטיות למדרגה של השפעה, מצביעה על הקשר של הבחינה החיצונית עם הבחינה הפנימית, כאשר קשר זה מתקיים בסגולתה של בחינת "השפה", המקשרת בין החוץ לפנים באמצעות "דיבור של לחש".

דיבור של לחש מצביע על אותו הדיבור המשליך על חוקים המצויים אל מעבר לזמן ומקום. ואילו הם החוקים המדוברים? הוי אומר אלו "סודות התורה".

הלכך כאשר אדם מדבר בעניינים נשגבים רמי מעלה, כסודות התורה, המתארים מציאויות הנתונות אל מעבר לזמן ומקום, העדר ותמורה, אזי דיבורו חשוב "כדיבור של לחש".

מסיים הזוה"ק באומרו: "שעל האדם מוטל להעלות ביקוש (מ"ן), כנשמות הצדיקים, לקשר של פנימיות, בכדי שדיבורו, שהיא בחינת המלכות שלו, תהיה חשובה כדיבור של לחש וכדיבור של פנימיות, שרק באופן זה תפילתו תיהפך לתפילה אמיתית כתפילתה של חנה, המסמלת את בחינה זו של 'תפילת הלחש' ".