084 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסה-קסו

084 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסה-קסו

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך"

נדמה שאתה נתון לשליטת הפרט?

זה המקום להתאמן!

בשיעור זה אנו חותמים את מאמר "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך", במשמעות שימושו של הפרט את הכלל אף בלא ידיעתו.

מסביר הזוה"ק שצד היהודי שבאדם, המייצג את בחינת הכלל, על אף שמצדיק את צד הגוי שבאדם, המייצג את בחינת הפרט, מכל מקום הצדקה זו מחד פועלת נגד הגוי ומאידך

פועלת לטובת היהודי.

תפישה זו משימה את הפרט ככזה אשר אינו בא לטובת עצמו, אלא לטובת הכלל, שהרי כל תפקידו של הפרט איננה השליטה גופא, אלא יצירת גירוי לכשיבוא האדם מתוכו לידי הכלל.

לכן מכאן על האדם לראות שהפרטים אינם באו אלא לטובת הכלל וכן הגויים אינם באו אלא לטובת היהודים, הלכך כל בחינות העוצמה המתראות אצל הצדיקים במקראות, אינם באו אלא במה שמשמשים את בחינת האמונה, שכן העוצמה כפרט איננה אלא אמצעי המשמש למטרה שהיא בחינת האמונה, המייצגת את הכלל.

לעיתים נראה לכאורה שהפרטים שולטים על הכלל, שצד הגוי שולט על צד היהודי, אולם לאמיתו של דבר אין פני הדברים כך, אלא כל מה שהפרט כביכול בשליטה על הכלל, אין זה אלא כדי לגרות ולאמן את האדם לבוא דרך הפרטים אל אותו הכלל, שכן אין לפרט שליטה משל עצמו.

עקרון זה נותן אותה ההבנה והתפישה, אשר הכלל תמיד גדול מן הפרטים ויחד עם זאת ישנה מציאות בה מתראה הפרט כביכול בשליטה על הכלל, אולם אין זה אלא דרך אימון.