083 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסג-קסד

083 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסג-קסד

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך"

המדע משמש לאמונה? התענוג משמש לאמת?

אם כן השתמש בו!, אחרת השאר אותו בקרן זווית.

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך", המתאר את המחלוקת – בין התפישה המדעית לתפישה האמונית.

מסביר הזוה"ק שהמחלוקת שבין התפישת הגוית לתפישה היהודית היא באופן השגת הבורא, כאשר התפישה הגוית מנסה להוכיח

שהשגת הבורא ניתנת בצורה מדעית ולעומתה התפישה היהודית קובעת חד משמעית שהשגת הבורא איננה ניתנת בצורה מדעית, אלא אמונית.

מחלוקת זו נשנתה בין רבי שמעון בר יוחאי לגוי, כאשר רבי שמעון בר יוחאי מייצג את התפישה האמונית בעוד שלעומתו הגוי מייצג את התפישה המדעית.

עיקר המחלוקת מתבסס על התפישה המטרתית, באופן שהתפישה הגוית מציבה את המדע כמטרת העל בחייהם ולעומתה התפישה היהודית מציבה את האמונה כמטרת העל ואת המדע כאמצעי

למטרת על זו, כך שביחס לתפישה היהודית התפישה הגוית עובדת אך את האמצעי לבדו ולא את המטרה הנחשקת.

נמצא אם כן בעת שהמדע, העוצמה ודומיהם משמשים לאמונה והאמת יש להשתמש בהם, אחרת אין בהם צורך.

עם ההבנה הנ"ל הכה רבי שמעון בר יוחאי את התפישה הגוית שוק על ירך, תוך העצמת שאלתה ובכך הביא לגיורה, שכן מצאה עצמה עובדת לאמצעי ולא למטרה.

ובזאת מסיים הזוה"ק במשמעות העיקרית של מחלוקת זו ואומר: "דע לך יהודי יקר!, צד הגוי שבך הוא רק מאמן אף שלא בידיעתו ויחד עם זאת עליך מוטל לקחתו כאתגר לאימון עד לכדי שיתתקן בגמר תיקון".