082 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסא-קסב

082 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסא-קסב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך"

אמונה! או מדע?

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך", המתאר את התפישה המדעית המבקשת להשליט את תרבות הגוף על הנשמה.

עד כה נמצאנו למדים שהתפישה האלוקית היא תפישה שלמה, הבאה לידי ביטוי בחיבורם של צד הבריאה עם צד הבורא, צד אל"ה בבחינת "ההשתוקקות" עם צד מ"י בבחינת "ההשפעה".

צורת החיבור של בחינת אל"ה עם בחינת מ"י, מחוייבת להיות אמונית, שכן חיבור אשר איננו מושתת על הבחינה האמונית, גורם את שליטתם של בחינת אל"ה על בחינת המ"י, כלומר שבחינת אל"ה יכולים להשיג לבעלות את בחינת המ"י, כפי שרוצה קין לקחת לעצמו אותו הקשר של בחינת המ"י, עד לכדי שלא היה לאל ידו לחבר את אל"ה למ"י, מציאות הגורמת לירידתו לבחינת אל"ה לבדם.

הירידה לבחינת אל"ה, מייצגת את ירידתו של קין, המייצג את קו שמאל, למקום השתוקקות הגדולה, אשר היוותה עבורו את בחינת "האלוקות שלו" בבחינת "הידיעה וההשתוקקות הגופנית".

תפישה גופנית זו נובעת מן התפישה המדעית, הטוענת – "כי ניתן להשיג" . תפישה זו נשתלשלה מדור לדור עד אשר הגיעה לחכמי הגויים, אותם מייצגים הפילוסופים המייצרים את תרבות הגוף.

אותם הפילוסופים היוונים באים לייצג את ההבחנה של המושג אל"ה של החשכות היוונית, המבקשת להשליט את האיצטדיונים עלינו.

הבחנה זו מוסיפה עוד לתאר את שליטתו של כוח הגוף וכן את כוח הגוף של השכל, הטוען "אני יכול לדעת – כלומר שהכלי שיש לי בשכל מקבל הארה".

השאלה הנשאלת בעקבות מצג זה, היא: "האם אני יכול לדעת את הבורא, שכן אם יש לאל ידי להשיג את הבורא, הרי שאין לי צורך אלא בבחינת האל"ה בלא בחינת המ"י ?"

בשאלה זו מסיק בחינת הפילוסוף שבאדם, שהיות שאין לו הצורך להתחבר עם מ"י בבחינת "למעלה מהדעת", על כן יכול לשאוב את המ"י אליו ולהישאר עם בחינת אל"ה לבדם.

אלא שכאשר משמשים עם אל"ה לבדם, אין ברירה אלא לבוא להשתוקקות הגדולה שבבחינת "נעמה" ונמצא כתוצאה מכך שאותם הכוחות המשמשים עבור תפישת הבורא שבאדם, שהם כוחות ההישארות בבחינת אל"ה לבדם מסיטה את היראה והאהבה הגדולים, שכעת ישמשו בהתנגדות לצד האדם שבי, כך שאין ברירה, אלא שיבואו לבנות האלוקים בבחינת "נעמה" הנזכרת לעיל.

כאשר כוחות אלו מזדווגים עם ההשתוקקות הגדולה שבבחינת "נעמה", אזי הם מולידים שדין ורוחין, המסיטים את האדם מדרך השם.