076 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמט-קנ

076 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמט-קנ

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "שמיא וארקא"

איך תייצר קשר עם התבונה העליונה? על-ידי וויתור על האגו

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "שמיא וארקא", במשמעות הקשר שבין האדם לבוראו, המתקיים באופן בו האדם פועל בטהרה ובוויתר על האגו, בכדי להפוך את סיפוקו האישי לרצון של קשר עם אותה התבונה העליונה.

במאמר זה מסביר הזוה"ק שלאדם ישנם רצונות גופניים בבחינת אל"ה, אותם עליו לחבר לאותה התבונה העליונה שבבחינת מ"י, הצריכה להתפשט גם לבחינת "הגוף".

כדי לחבר אותם הרצונות הגופניים שבבחינת אל"ה עם אותה התבונה העליונה, שבבחינת מ"י, על האדם מוטל לקחת את שאלתו ורצונו לסיפוק-אישי, שבבחינת מ"ה ולהעלותם לביקוש אל אותה התבונה העליונה, שבבחינת מ"י ובכך עושה חיבור לשתי הבחינות הנזכרות העולות בשם – מ"י ומ"ה.

העלאת ביקוש זה צריכה להעשות בצורה של הסתרה, שפירושה קיום תורה ומצוות וכן ביצוע פעולות מעשיות למעלה מדעתו של אדם, בבחינת "טהרה וביטול האגו", המהויים תנאי מוכרח ליצירת קשר עם אותה התבונה האלוקית.

הסתרה זו הנזכרת בעת העלאת הביקוש לקשר, הכרחית, להיות שאותם המלאכים, המייצגים את כוחות הנפש הפרטיים שבאדם, עלולים להשתמש באותו הביקוש הנסוב על יצירת קשר של אהבה, בצורה מדעית וטכנית לחלוטין.

מן האמור לעיל יוצא שהביקוש והתפילה, המה הכרחיים לצורך יצירת קשר בין האדם לבוראו, באופן בו האדם פועל בטהרה ובביטול האגו, שאם לא כן עלול הוא לפול לבור שלאחר מכן יקשה לצאת ממנו.