075 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמז-קמח

075 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמז-קמח

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בליליא דכלה"

תפקידו של האדם הוא, לשייך את רצונותיו אל האני האמיתי-התכליתי שלו

בשיעור זה אנו חותמים את מאמר "בליליא דכלה", בצורות השונות של ההתבטאות, של אותה המלכות שהיא בחינת "הארץ", הבאה לגלות ולבטא את בחינת "השמים", שהם תכליתו של האדם ונקודת ציונו המרכזית.

מסביר הזוה"ק שבבחינת השבת שהיא תכליתו של האדם, ישנם ב' עניינים שהם: א. בחינת שי"ן שבבחינת ג' האבות, המייצגים את האמונה ב. בחינת "המלכות" שהיא הבת דרכה מתבטאת אותה האמונה.

ב' עניינים אלו מסבירים באר היטב, שלא זו בלבד שצד הזכר מתוקן [אמונה], אלא נוספת עליו צד הנקבה [מלכות] אשר גם היא מתוקנת. וכאשר צד הנקבה, שמייצגת גם צד הבריאה, מגיעה על תיקונה, אזי ניתן לקבל את האור של מטרת הבריאה. פירוש הדברים הוא, שהופך את המלכות אשר מצד הזמן לאישה וכאשר נכנסת השבת הוא מקדשה והופך להיות כמו בעלה.

מצד רצונותיו של האדם, השבת היא הרצון המרכזי, שהוא האני האמיתי של האדם ובה מופיעים ב' העניינים הנ"ל בצורות הביטוי השונות, שהם: הרצון העצמי של האדם בבחינת "המלכות" ו- האני האמיתי של האדם שבבחינת "התכלית". ראשית יש לציין שהשבת האמיתית של גמר תיקון, היא אותה שבת, המתארת את האפשרות לשייך כל רצון לאני האמיתי של האדם.

ב' העניינים שבשבת הם כדלהלן:

א. תחום שבת עד אלפיים אמה – מייצג את הרצונות הקרובים של האדם עד אלפיים אמה , אותם ניתן לשייך לאני האמיתי של האדם.

ב. חוץ לתחום שבת – מייצג את הרצונות הרחוקים אשר מחוץ לאני של האדם, אותם לא ניתן לשייך לאני האמיתי, שלפיכך נתונים הם לאחיזת הקליפות.

יוצא מן האמור לעיל שתפקיד הנשמה [בחינת שם – רצון לקבל] הוא לאהוב, באופן שהיא יוצאת להרגיש את אשר נמצא מחוצה לעצמה, וזה הופך להיות האני האמיתי שלה.

בגמר תיקון, השאיפה היא שהאהבה שבבחינת "השבת" הנ"ל, תתפרס על כל העולם כולו, אולם עתה בזמן התיקון, שבת זו תחומה עד אלפיים אמה, כלומר שאהבה זו מוגבלת עד לתחום מסויים, שכן עדיין לא ניתן לשייך את כל הרצונות לאני האמיתי של האדם באהבה השלמה.