074 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמה-קמו

074 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמה-קמו

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בליליא דכלה"

סדר לימוד דרך החשיבה, מתחילתה של המחשבה עד להגעת התוצאה הנקראת שם הווי"ה

היראה מחברת את ב' ההפכים המונחים באות בי"ת דבראשית, באחדות אחת, לקראת ביאת השלמות הרצויה. מסביר הזוה"ק שתחילה על האדם לשאול אודות השמים שהם התכלית, אליה הוא שואף להגיע, כך שלאחר מכן יוכל לבטאה דרך הארץ, המייצגת את בחינת "הרצון". מצד נפש האדם פירוש הדברים הוא, שעל האדם לשאוף לפתרון ולתשובה, על אף שאין אותה התשובה ידועה לו, וזאת דרך שאלה הנקראת ארץ המגלה את האני שהוא רצון כללי ולא פרטי, שלאחריו מתגלה גם הרצון הפרטי שאין בו אור ושממנו יש להסתלק, כדי שיכול לקבלו מצד הרחמים מבחינת האור האמוני, שם הויה המצרף הכל לאחדות, ולא מצד ידיעת הפרטים בבחינת אלוקים כמו פרעה המפריד את הפסוקים.

אופן פעולה זה מאפשר לאדם לחלק ולהפריד בין השמים שהם התכלית לבין הארץ, המייצגת את רצונו של האדם. בנפש האדם הפרדה זו מצביעה על הצבתה של התכלית כנקודת ציון אליה שואף האדם להגיע וכן על הגדרתו של הרצון העצמי המבולבל והמנותק מן התכלית. לאחר ראיית חלוקה והפרדה זו, על האדם להעצים ולהעמיק את השתוקקותו לתכלית והאמת הנזכרים, על-ידי לימוד התורה בלילה בו נקנית האמונה וכן על-ידי הפעולות הבאות – כגון: יגיעה, תשלום ופרסום, של אותה התכלית. לאחר שעשה כן האדם, הנה אז יגיע חסדו של הבורא בבוקר ויוכל לקבל אותו האור הגדול, אלא שעל האדם להיזהר לשומרו לבל יסתלק ממנו, אולם כיוון שהאדם חי בעולם הזה, אזי מן ההכרח שסדר הזמנים יהיה כך שהיום והלילה יגיעו בזה אחר זה, אמנם יש לזכור אשר כל אותם הימים הנזכרים יישמרו עד לביאתו של היום בו יתקיים הזיווג הגדול.