072 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמא-קמב

072 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמא-קמב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בליליא דכלה"

לילה ללילה יחווה דעת

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "בליליא דכלה", במשמעות חיבורם של כל בחינת "הלילות" באמצעות עסק התורה בלילה.

מסביר הזוה"ק שעסק התורה בלילה מסוגל לחיבורם של הלילות וזמני ההסתרה, מצד נפש האדם הוי אומר חיבורים של כל הפירודים, הכעסים, הגערות, העונשים וכו'.

אין באפשרותו של האדם לתקן את זמני הלילה וההסתרה לבדם, אלא בחיבורם אל היום, כאשר נקודת החיבור שבינתיים היא נקודת "השחר", בה מתחבר הלילה אל היום.

ומכאן שלימוד התורה בלילות שבימים, נחוץ לזמן תיקון, שכן לא ניתן בזמן התיקון לחבר את כל הלילה אל היום, אלא מן החלק השני של הלילה, המתחבר ליום.

זמני הלילה מהווים לאדם סוג של אימון, שלכן אל לו לאדם לפחד מזמנים אלו, שכן הבורא יתברך לא מקשה על האדם בחינם, אלא כדי לאמנו לפעול ביראת הרוממות.

לאור האמור לעיל יוצא, שבסגולת לימוד התורה בלילה, אף הפרטים הקטנים ביותר יתתקנו ובאם האדם יפעל את התיקון הנכון אזי גמר התיקון אליו יגיע ייראה, כך שכל הרצונות הפרטיים

והרצון הכללי מתחברים כאחד, אלא שיש לזכור שאל לו לאדם לחשוש, על אף שבזמני הלילה יתראו אליו פרטים ושאלות קשות, שכל אלו לא באו אלא לטובתו של האדם, לצורך תיקונו, באופן שיפעל בשמירה על המסגרת ובלימוד התורה בלילה ביראת הרוממות.