068- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלג-קלד

068- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלג-קלד

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בליליא דכלה"

על האדם להיות נשמר בשתי בריתות הן מצד המחשבה והן מצד המעשה

בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "בליליא דכלה", בפירוט יסודותיו של הבניין הרוחני של האדם, הלא הוא היסוד.

הזוה"ק מתאר את ב' הבריתות אשר על האדם להיות נשמר בהן, הן מבחינת מוחא והן מבחינת ליבא, כאשר שמירת הברית מבחינת מוחא מתארת את שמירת המחשבה שבבחינת "יסוד של ראש" ושמירת הברית מבחינת ליבא מתארת את השמירה מצד המעשה בבחינת "יסוד של גוף".

ייעודם של ב' בריתות אלו הוא, להביא את הפרטים לידי כלל, אולם כאשר האדם מנתק את אלו הפרטים מן הכלל, להיותם עומדים בפני עצמם, כעין אדם הדובר לשון הרע נגד האמת, אזי כל יסודותיו הרוחניים של בניין נפש האדם נופלים.

ונמצא אם כן שהבורא יתברך הוא היסוד הראשוני של כל הבריאה וכל שיתנגד ליסוד ראשוני זה, אשר הוא כללות הכל, יהיה נבחן לשקר ולפגם הברית, החוברים אל הכזב, המייצג אותה האנוכיות שבבחינת "כזבי בת צור".

וכן כל ההתחברות לאותן ההרגשות והמחשבות הפרטיות, הנתונות לשינויים, היא עדות וסימן לפגם הברית, כאשר ההרגשה הפרטית היא זו המציינת את אי עמידתו של האדם בהחלטות המעשיות והמחשבה הפרטית היא זו המציינת את אי קבלת העובדה שמחשבותיו של הבורא אינם כמחשבותיו של האדם.

יצר הרע הקרוי "דומה", זה אשר מנצל את רגעי החולשה של האדם בהם הוא פוגם, בכדי להשתלט עליו, הוא גם המקים מלחמה כנגד אותה בחינת "הצדיק", המייצג אותם הרצונות דקדושה שבאדם העולים בשם "דוד המלך", בנסיון להשתלט גם עליהם.

אלא שההפרש הוא שכאשר ישנה לצדיק השתוקקות ותאווה לדבר מה, על אף שאותו הדבר עטוף בקליפה, אין זה אלא מפני שיש באותה התאווה, דבר מה השייך לשורש נשמתו, אותו עליו לתקן, ולא כתירוץ ח"ו אלא כמציאות עובדתית שרירה וקיימת.

לכך יוצא למסקנה מכל האמור לעיל, שכאשר האדם יוצא למלחמת ה' עליו לשמש אך ברצון להשפיע ובד בבד להתגרש מאותה הפרטיות ולהשאירה בביתו, היות שהיא זו הגורמת לתבוסתו בה בעת שנכנס עימה למלחמה.