הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת וילך ד-ו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת וילך ד-ו | השקפה | שיעור 2

וילך ד – ו   2

משה שלטונו בשמש יהושע בירח

 

צריך היה משה להסתלק כדי לפנות מקום ליהושע לשלוט ולהוליך את העם. כך יש ואדם נושא אישה, שירדה לעולם טרם הזמן של בן זוגה, ואז ה' עושה חסד עם הבעל הראוי, שלוקח את הקודם לפני שמגיע אליה. הזכר צריך להסתלק כדי שתשלוט הנקבה. למעשה לפני שהגאולה שמשה ישלוט בארץ, צריך הכנה בדרגה נמוכה יותר, בשליטת יהושע. בזמן מסוים יש צורך בתיקון שבדרך, לפני התיקון השלם, השלמת הפרטיות, עבודה על המידות, ואז העבודה השלמה. ישנם נקודות בדרך שיש לתת ללבנה, לרגש שליטה אך עדיין היא ניזונה מהשמש.

מצד העבודה לא ניתן כעת לתת את הזיווג השלם, שכעת יש זמן ומועד לכל עבודה נפשית. וכך בהחלפת התפקידים בין משה ליהושע עליהם להתייצב באוהל מועד, בחינת מקום וזמן, אהל בחינת לב, וזמן מחשבה. עליהם לעבוד יחד, במקום השלמות, חיבור בין מח ללב.

מחצות לילה ואילך יש כוח שיכול לעקור את הדינים, ולזכות בהבנות שמולידים בזיווג של חצי לילה הם הבנות קדושות. אדם שרוצה לעשות מעשה למטה, זיווג להוליד בנים (תובנות), עליו לדעת להתקדש. בנקודת חצות לילה שבנפש, חייב אדם להסכים לבוא לזיווג תוך התעוררות לרצון לקשר. במקום שיא התאווה יש לחצות את המדרגה ולהרגיש כאן את נקודת הקשר, זהו קו אמצעי.

כאשר אדם יודע את סוד הזיווג, נולדות לו הבנות אמתיות. אך קודם כל צריך להיות ירא חטא.

אין תגובות

להגיב