067- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלא-קלב

067- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלא-קלב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בליליא דכלה"

בניין בית המקדש תלוי באהבת חינם ובביאתו של האדם לברית

בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "בלילא דכלה", בלימוד יסודותיו של הבניין הרוחני עליו נוכל לבנות את בית המקדש, המייצר את הקשר האמיתי והנכון בין האדם לאלוקיו.

בית המקדש נבנה על-ידי בחינת "לילא דכלה", שהוא זמן ההסתרה בו מכינים את הכלה , שבבחינת "התכלית", לחופתה, כאשר לתכלית זו מגיע החתן באופן שמראה את כל הפרטים ואת כל החסרונות ככאלה השייכים אל הכלל.

ירידה זו לפרטים "ממעלה למטה" מגיעה לכאורה בהסתרה, אולם באים לאחר מכן לגילוי עצום, הבא למקום האני המשותף בין הבורא לנברא, אלא שיש להכין את הכלים הראויים לקבלת אור זה הבא מלמעלה, עד לכדי שכל הפרטים יהיו כלולים באהבה השלמה בין הבורא לנברא.

כל אלו הפרטים הנודעים, הם רצונות המתחברים לרצון מרכזי אחד, שהוא רצון הכלל, כך שלו יתואר שרצונות אלו יפרדו לרשות עצמאית נפרדת, להיות שכל רצון יפעל בפני עצמו, אזי תווצר אנדרלמוסייה נפשית, היות שסותרים זה את זה.

פעולת הפרטים במסגרת הכלל, הם המצביעים על שמירת הברית, באופן שאת הפרטים פועל הנברא ואת הכלל נותן הבורא יתברך כמציאה שאין אנו יודעים אימתי תגיע.

מצד העבודה יש לציין ששמירת הברית תלויה בוויתר האדם על עצמו ועל גאוותו בבחינת "יראה", שרק באופן הזה יוכל לקבל את האהבה מלמעלה, שאם לא כן לא יוכל לקבל את האהבה על אף שיתנו לו.

חטא הגאווה ויציאה לפרטיות מעידים על כך שהאדם פגם בבריתו, כלומר שיצא מרשותו של הכלל לרשות עצמאית נפרדת.

כאשר אדם חוטא בחטא זה של הגאווה ומדמה לעצמו שמחשבותיו הם כמחשבותיו של הבורא, אזי הוא נתון לפגעים רבים, ולעומת זאת באותה ההבנה שאין דומה לבורא, שם מצויים החיים.