065 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קכז-קכח

065 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קכז-קכח

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "ליליא דכלה"

על האדם לא רק להכין עצמו אל התכלית, אלא גם לשמוח בהכנה זו.
בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "ליליא דכלה", על-פי הסדר הנלמד בשיעורים הקודמים אודות מאמר זה. הזוה"ק מתאר את הכלה כאותה הנקבה של בחינת מלכות דאצילות, הנקראת "שושנה", אותה מייצגת הבריאה בכמה מיני מצבים, כאשר המצב בו היא עולה מן הקליפות, תלוי במילוי תפקידו של הנברא, הבא לתקנה ולהעלותה מבין הקליפות העולות בשם "חוחים". המצב אותו רוצה ללמדנו הזוה"ק במאמר זה, אודות השושנה הנזכרת, הוא המצב הבא, בו ביאתו של האדם אל התכלית הנרצית העולה בשם "כלה", מתחלקת לב' שלבים חשובים בדרך: א. שלב ההכנה [בחינת "לילה – הסתרה"] — שלב בו על האדם להביא עצמו אל התיקון, הנעשה בסדר ההכנה לקראת התכלית, באופן הראוי והמדויק, כאשר נקודת הכנה זו נעשית אף במצב ההסתרה והחשכות בבחינת "לילה", להורות שאין פעולת הכנה זו נעשית מטעם קבלת האור והתענוג. אותו סדר ההכנה לקראת התכלית מדגיש את לימוד התורה החיצונית שבבחינת "תורה, נביאים, כתובים", המכשירים את האדם לקראת הלימוד העיקרי והתכליתי שהוא לימוד תורת הסוד. עוד יש לציין שבחינות אלו המייצגות את זמן ההכנה הם: א. בחינת 'החסדים' ב. בחינת 'עבד' כנגד היראה ב. שלב השמחה מן ההכנה בדרך אל התכלית – שלב בו על האדם לשמוח מן היגיעה אותה פועל בזמני ההסתרה, על אף שאין הוא מצוי בתוצאה ובנקודת התכלית.

לכאורה יקשה הדבר, שכן יש לשאול: ש. "כיצד על האדם לפעול בשמחה בזמני ההסתרה, אחר שאין הכלה, המייצגת אותה התכלית מצויה אצלו?"

ת. "על זאת מתרץ הזוה"ק שהכלה אכן מצויה, כלומר שאותה התכלית שבבחינת "הכלל" אכן קיימת, אלא שיש לפעול אותם הפרטים שבזמני ההכנה, להביאם אל אותו "הכלל", המייצג את התכלית הנרצית.

מסיים הזוה"ק באומרו, שאופן זה בו האדם מביא את הפרט אל הכלל, עולה בשם "חידוש", המבטא אותו הכלל דרך ריבוי פרטים המשתנים, ובהיותו כזה, גורם הוא את השמחה. יוצא למסקנה שעל-פי האמור לעיל, יש ללמוד שהפרטים אותם האדם פועל במסגרת עבודתו לקראת הביאה אל הכלל, המה הגורמים את השמחה, להיותם מבטאים את הכלל באופנים השונים.