062 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קכא-קכב

062 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קכא-קכב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "ב' נקודין"
אם תהפוך את המנעול לפתח תוכל להיכנס להיכל המלך

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "ב' נקודין", המתאר את הקשר בין הבורא לנברא ככזה המהווה אתגר לנפש האדם, היות שמפגישו עם ב' הפכים.
ב' ההפכים המדוברים, מציינים מחד גיסא את רצונו של הבורא שכולו להשפיע ומאידך גיסא את רצונו של הנברא שכולו לקבל [בחינת "ב' נקודות של בראשית"], אשר המה צרה גדולה בבחינת הניקוד "צירי". כדי לאחד ב' הפכים אלו, על האדם לחפש אותה הנקודה הסגולית, אשר תהפוך את מצרים – המייצג את בחינות "הגאווה, הרצון והצרה", לישראל – המייצג את בחינות "האהבה, בית המקדש והרצה".
קשר זה של חיבור ב' ההפכים הנזכרים, אינו נוהג בין הבורא לנברא לבד, אלא גם ביחסים בין בני האדם.
ביאתו של האדם למציאות העבודה, ביחסיו עם בני האדם, מפגישתו עם מספר שאלות, שהן כדלהלן:

א. מחד על האדם להשפיע לחברו ומאידך אם חברו יהיה מקבל ממנו, הרי שלא יהיה מחובר אליו, בהיותו מקבל לעצמו.

ב. מחד על האדם לקבל מחברו, כדי לאהוב אותו, אולם אם יהיה מקבל ממנו, הרי שלא יהיה מחובר אליו, בהיותו מקבל לעצמו.

נמצא אם כן ש-ב' שאלות אלו, מעוררות את שאלת הפתרון: "מהי הדרך לפתיחת המנעול, אותו מייצג הרצון לסיפוק אישי שבבחינת 'הרצון לקבל אך לעצמי' ?"

שאלה זו מתרץ הזוה"ק ב-ג' שלבים:

א. זיהוי נקודת הגאווה הפרטית.
ב. פתיחת המנעול [הרצון לסיפוק אישי וגאווה אישית] על-ידי אור חוזר הנדחה [בחינת "יראה"], שפירושו דחיית התגובה המיידית, של הגאווה הטוענת "שלי מגיע".
ג. לאחר מכן המנעול הופך לפתח, כלומר שהרצון לסיפוק אישי משמש עתה כחומר גלם להיכנס להיכל המלך, להיותו משמש ביצירת האהבה, ולא כרצון נפרד.