060 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיז-קיח

060 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיז-קיח

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "דטעין חמרי"

הבא עצמך לאמונתך — אלו החיים האמיתיים
בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בלימוד אותם היסודות הנדרשים, עבור החייאת הרצון במסגרת הקדושה.

רבי שמעון בר יוחאי מלמד את בנו רבי אלעזר מאותה המדרגה שבבחינת 'חבקוק', את התהליכים הנדרשים לצורך החייאת הרצון, הכוללים ב' שלבים עיקריים:

שלב ראשון — כולל את עוררותו והגדרתו של הרצון העצמי של האדם:
החייאת הרצון היא זו המגדירה את הקיום של אותו רצון, שהרי "אני רוצה משמע אני קיים".

ישנו קיום הבא מלמעלה בלא עיבוד מצד התחתון, הוא נקרא רצון הבא "ממואב" כלומר: "מאבינו שבשמים". אותו הקיום הוא צד הנקבה, המייצגת את צד המעשה החיצוני שבבריאה, אולם אין די בכך, שהרי אין קיום נצחי למעשה אשר אינו מחובר אל הכוונה וכן לנקבה אשר איננה מחוברת אל הזכר. ולפיכך יש לחברם יחדיו, כדי לתת קיום נצחי בקדושה, לאותו הרצון הפרטי הבא מ"מואב", ולצורך כך על האדם לקיים גם את השלב השני בתהליך.

שלב שני — כולל ב' בחינות המתחברות לכוח אחד, המסוגל להחיות את רצון האדם, בהיותו פועל במסגרת הקדושה:
1. חיבוק ראשון דאמא — הנותנת את בחינת 'האודם'.

2. חיבוק שני דאבא — הנותן את בחינת 'הלובן'.

על-פי ב' סעיפים אלו ניתן ללמוד על כך, שהחייאת הרצון במסגרת הקדושה, תלויה בחיבור של נקבה עם זכר, המבטא את החיבור של צד המעשה החיצוני [הלכה, גמרא, חיצוניות התורה וכו'] עם צד הכוונה הפנימית [זוהר, קבלה, פנימיות התורה]. ונמצא אם כן, שהחייאת הרצון במסגרת הקדושה, תלויה הבאת הרצון [בחינת 'חיצונית' וצד המעשה] אל האמונה [בחינת 'פנימיות' וצד הכוונה].