הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צא-צד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צא-צד | מתקדמים | שיעור 3

האזינו צא- צד 3שאלות חזרה בזוהר האזינו צא-צד
1. מה הבדל בין קודש לקדוש? ובאיזה מדרגה כל אחד מהם?
2. מהו כי שם ה' אקרא? וכיצד מפרש את רבי אבא את דברי רבי שמעון?
3. איכן למדנו כשהיגיעה זמנו של הצדיק להסתלק מהעולם הוא צריך לגלות את החכמה לאותם שביניהם?
4. מה קורא למי שקורא למלך ואינו יודע למי קרא? מהו שקורא לו באמת?
5. אומר משה רבינו שחת לו לא בניו מומם? מדוע לו לא ב' פעמים?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב