הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צא-צד | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צא-צד | השקפה | שיעור 3

האזינו צא- צד 3

קדוש קדש קדש קדשים

את סודות התורה יש לגלות למי שראוי לכך בלבד, שכתוב אַל-תִּמְנַע-טוֹב מִבְּעָלָיו בִּהְיוֹת לְאֵל ידיך (יָדְךָ) לַעֲשׂוֹת, וכל יהודי הוא בעלים של התורה הקדושה, וכתוב כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי וגו' ולכן חכמים גילו החכמה גם במחיר אישי כבד.

הרוצה לקבל את אור החכמה, לפני שהוא בדרגת קדוש, כלומר שהוא זר לדרך השם, חילוני, יזיק לעצמו מפני שמנסה לקבל החכמה שלא מטעם החיבור לה', אלא מטעמים של סיפוק אישי.

אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקראו כראוי, ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקב"ה מתרחק ממנו שכתוב, קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת, וכי יש מי שיקראו בשקר ? כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא.

קריאה באמת, היא הבנה שהבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו והבנה שניתן להגיע להארה זו רק שבאים בדבקות, ולזה צריכה להיות התפילה, לבקש מהבורא שיעזור לנו להיות משפיעים ולהשוות צורה.

שאלות חזרה בזוהר האזינו צא-צד
1. מה הבדל בין קודש לקדוש? ובאיזה מדרגה כל אחד מהם?
2. מהו כי שם ה' אקרא? וכיצד מפרש את רבי אבא את דברי רבי שמעון?
3. איכן למדנו כשהיגיעה זמנו של הצדיק להסתלק מהעולם הוא צריך לגלות את החכמה לאותם שביניהם?
4. מה קורא למי שקורא למלך ואינו יודע למי קרא? מהו שקורא לו באמת?
5. אומר משה רבינו שחת לו לא בניו מומם? מדוע לו לא ב' פעמים?


אין תגובות

להגיב