הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צד-צו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צד-צו | השקפה | שיעור 4

האזינו צה- צט 4

ואף גם זאת – לה' תגמלו זאת

 

כאשר אדם בירידה בגלות לאחר שהתרחק מאדונו, גם אז הקב"ה נמצא איתו. הקב"ה נמצא עם כל אחד, בנקודת הרצון של האדם ליחד, לחיבור לשכינה. ולמרות הריחוק, תמיד נשארת נקודת געגוע לקשר.

אם אדם הנמצא בצרה, בקשיים שבדרך, ומאמין שהקב"ה נמצא עמו, זה מה שיוכל להצילו מהצרה, כלומר שמרגיש בעיות בחיים.

דרך האנוכיות והפרטיות לא יוכל האדם למצוא את השם. ומי שמבודד עצמו הוא בחינת עם נבל ולא חכם, כלומר החַיּוּת מסתלקת ממנו.

אחת הסיבות לגלות היא עזיבת ישראל את האחדות, ובעיקר האחים שמכרו את יוסף, שלא הבינו שהברית היא זו שמחזיקה אותם.

האדם בונה נכון את ההבנות שלו, את כל התולדות הנובעים ממנו, רק דרך בחינת השמים והארץ. כך כל המחשבות והרגשות צריכות להגיע מתפיסת הבורא והיחד, אחרת הוא חי במציאות מדומה.

היהודי מחזיק באמונה שגם בעת צרה הקב"ה עמו, שהוא זה הפועל את הכל, ולכן אין סתם מקרים ופעולות, ומכאן שישנו ביטחון בהשגחה.

אין תגובות

להגיב