31- דף היומי בזהר הסולם – וירא צא-צג (שיעור השקפה)

31- דף היומי בזהר הסולם – וירא צא-צג (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3  הורד

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים צ"א – צ"ג. ו' טבת תשע"ה.
הרבה אנשים מחפשים את האהבה, אבל דרכם אינם נכונה.
הם מחפשים את האור, ההנאה,שבאהבה, אבל כלי אהבה אמיתי אינו תלוי בקבלת אור. אם רוצים את האור שבאהבה נשארים ברצון לסיפוק אישי ולא באמת באים לאהבה.
כדי להגיע לאהבה צריך להקדים – יראה. היראה אומרת ביטול האגו העצמי. כשאדם מוכן לוותר על עצמו באמת, מתוך יראה לה' ושפלות עצמית, אז יכול הוא להגיע לאהבת ה'. כך תהיה האהבה לא מפני הסיפוק האישי אלא מפני הרצון האמיתי לאהבה.
שאלה – על מי נכון להתפלל ועל מי לא נכון להתפלל, ובכלל – למה להתפלל, אם בכל מקרה הכל מאת ה'?
הבורא לא צריך אותך כדי לדאוג לאחר, אם כן למה הביא בפניך מקרה קשה? כדי שאתה תתפלל על מקרה זה כדי שתפתח בתוכך רצון לעזור למישהו אחר. כלומר, זהו תריגר שלנו – לעשות את הצעד שלנו, להשתנות בתוכנו.
כשמבקשים ממך להזיז את הבנין – מבקשים ממך בעצם לרצות שהבנין יזוז!

אין תגובות

להגיב