40- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קיח-קכ (שיעור השקפה)

40- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קיח-קכ (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3  הורד

הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים קי"ח-ק"כ, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מהי מטרת הבריאה, וכיצד יבוא האדם למטרה זאת?

ברא הבורא את הבריאה כדי להיטיב לה. מכאן שאפשר ומוכרח להגיע לאושר עלאי. לאהבה אינסופית.

האושר טמון באדם כפוטנציאל.

כיצד יגלה זאת?

ע"י שילך האדם בדרך אמונית, יהיה בהקשבה נדיבה לשיחת השם אליו דרך מאורעות חייו ויצרף רגישות והתחייבות לאמת המתגלה לו, כך יגיע לתכלית האמורה. בבחינת צחוק עשה לי אלקים.

אין תגובות

להגיב