41- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכא-קכג (שיעור השקפה)

41- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכא-קכג (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים קכ"א-קכ"ג, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה – מהו הזיכוך שעל האדם לעבור?

האדם טמון בחיכוך פנימי עצום בין ב' רצונותיו הסותרים זה לזה. מחד הרצון לאושר, ומאידך רצונו לאמת. זהו כור ההיתוך בו מצוי האדם המבקש להיטהר.

ב' זיכוכים על האדם לעבור. זיכוך הא' – תיקון הרצון להשפיע, הראש, בבחינת "תכלית הידיעה: שלא נדע". זיכוך הב' – תיקון הרצון לקבל, הגוף, בבחינת "תכלית הידיעה: והשבותך אל לבבך".

שאלות חזרה קכא-קכג
1. מהי כניסה לכור ההיתוך – אילו ב' רצונות חייבים להיות באדם כדי שיתקיים כור היתוך זה?
2. מהם ב' הזיכוכים כדי להגיע לכסף שלם?
3. מהם ג' המפתחות הנמצאים בידו של הקב"ה אילו נתנו לאליהו ואיזה נלקח ממנו?
4. מה ההסבר לכך שהבורא ית' יורד לנקום במצרים שהם מזוהמים יותר מכל אומה? בעוד שלאשור שלח מלאך והם הרי בני שם, שהיה עובד ה'.

אין תגובות

להגיב