48- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קלט-קמא (שיעור השקפה)

48- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קלט-קמא (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

bmp3 (1)
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא

עמ' קל"ט-קמ"א

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה:
מיהו יהודי? והאם היהדות היא תורה גזענית?

יהודי הוא לא מי שנולד לאם יהודיה!

ואין התורה גזענית כלל וכלל.

אם כך, מיהו יהודי?

תשובה: מי שנשמתו יהודיה.

יש לכך סימן בתודעה הגשמית והוא, מי שנולד לאם יהודיה.

אך יש לדעת בבירור שאין זו סיבה המכריחה את הדבר.

כלל נקוט יהיה בידינו: הסיבה מצויה תמיד בפנימיות ואין התודעה הגשמית מחייבת כלל וכלל.

התייחסותינו לתודעה הגשמית היא אך ורק כסימן, שאינו מחייב את הדבר, ולא כסיבה.

התוצאות אינן נובעות מסימנים כי אם מהסיבות הפנימיות בלבד.

אין תגובות

להגיב