145- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים נג-נד (למתקדמים)

145- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים נג-נד (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר יְהִי אוֹר
אם תקשיב לחברך בלי התבטלוּת, לעולם לא תלמד כלום!

שורש האדם בעולמות עליונים הוא ז"א. השם נותן לזעיר אנפין את הכוח לברוא, מצד הזכר ומצד הנקבה להוליד, ובנוסף ואת ההשתוקקות לכך.
כל דבר שרוצים לחדש יש לחפשו במקור, בשורש, במקום של התבטלות, כך משכללים ובאים לעיבור בחינת רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת יְהוָה.
מאחר ורצון בעליון, הוא חוק בתחתון — ובעליון מלכות בחרה ביתר דבקות, על כן על השמאל לדחות את האור, לעקוד את צד הרצון (שאמר ללבנה לכי מעטי את עצמך).
בניגוד לשאיפה של קבלת החוכמה מלמעלה למטה, פעולה נכונה של הנקבה — כוח ה"ריח" — עבודה מלמטה למעלה. התבטלות בכדי לקבל ו"ק דחוכמה — קודם כל ריח. ממטה למעלה אומר אני מטה בחשיבות – התבטלות. כשאדם אוכל בכדי לברך — זו פעולה ממטה למעלה.

השמאל כולו בהתלהטות, אדום כעשיו — ומאחר ואין קבלת חוכמה בלי חסדים – תיקוּנו: שעליו להיות מעביר על מידותיו, ולקבל הארת הריח בלבד.
החוכמה שמקבל היסוד, זה תוספת אצלו. שאין טִבעו לקבל חוכמה. מאחר ובמקום ההארה יש סכנה מהקליפות, לכן כאן יש לשמור על הברית, לשמור היסוד בקדושה.

אין תגובות

להגיב