10- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – לא-לג (למתקדמים)

10- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – לא-לג (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה לא-לג
1. על מה נצטער רבי אלעזר ולמה?
2. מה הרמז לכך שאור הוא סוד הגאולה?
3. מאין ידע ר' אלעזר שאמר שהגאולה תלויה בתשובה?
4. הסבר והדגם את תלות תחיית המתים בכך שנרקב בעפר.
5. מהו "ויגדלו הנערים" וכיצד זה קשור לאברהם אבינו?
6. מהי החשיבות הגדולה בכך שכל אחד מב' הצדדים נפרד לדרכו, יעקב ועשו?
7. מדוע היה צורך שמעשיו הרעים של עשיו יהיו נסתרים מיצחק? היכן רואים אנו דוגמאות נוספות לכך?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב