11- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – לא-לג (שיעור השקפה)

11- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – לא-לג (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד

דף היומי בזוהר, פרשת תולדות עמ' ל"א-ל"ג
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"אע

מדוע ביקש יצחק לברך את עשיו הרשע?

תמוה הדבר, שצדיק כיצחק יבקש לברך רשע כעשיו.
כותב הזוהר שהשכינה הסתירה לו. ומיהי השכינה? רבקה.

רבקה מסתירה ליצחק את האמת.
רבקה מבינה כי את המשכת האור- בבחינת ההשתוקקות הגדולה יש לקיים על ידי עשיו.
אך קבלת האור בכלים-בבחינת ברכת יצחק לבניו, חייבת להיות תחילה ביעקב.
והוא הכלל הידוע שישנה הופכיות בין מקום ההמשכה למקום הקבלה.
ההמשכה היא בכלים העבים- ברצון לסיפוק אישי. אך הקבלה היא בכלים הזכים- ברצון לקשר ולאהבה.

אין תגובות

להגיב