003- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ז-ט (למתקדמים)

003- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ז-ט (למתקדמים)

שיעור שמע:

שאלות חזרה וישב ז-ט
1. הסבר ב' הפירושים ל"אלה תולדות יעקב".
2. הסבר את המושג שבע עשרה, וכיצד הוא קשור ליעקב?
3. כיצד מתראה אהבת הקב"ה לצדיק דווקא כשהדין שורה עליו?
4. מדוע אומר שצריך האדם לגוף חלש ונפש חזקה? כיצד זה קשור לנפש בריאה בגוף בריא?
5. מהן ב' השאלות על התובנה שמשבר הגוף בשביל להשליט הנשמה כדי להידבק ב-ה' ומהי הנחת השאלה הראשונה המובאת כחוק?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams