011- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לא-לג (למתקדמים)

011- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לא-לג (למתקדמים)

שיעור שמע:
שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה, זוהר וישב לא-לג
1. מדוע היו אומרים עם ישראל "מתי ימות דוד ויקום שלמה בנו", ומה היה היחס של דוד המלך לעניין זה? הבא 3 דוגמאות מחייך שבהם הנך רואה שטוב שהיית מתייחס כמו דוד המלך.
2. מה הכוונה שעתיד הקב"ה להוריד את ירושלים מלמעלה בנויה?
3. מדוע יעקב שלח את יוסף למרות שהוא ידע שאחיו שונאים אותו?
4. מה נכתב בספרי הראשונים כהסבר על מכירת יוסף, ומה דעתך על כך?
5. מה מקיים את השכינה, וכיצד לומדים זה מהפסוקים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב