014- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מ-מב (למתקדמים)

014- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מ-מב (למתקדמים)

שאלות חזרה בזהר וישב מ-מב
1. הסבר בהרחבה את הצורך בלימוד ועסק בתורה וכתוב לעצמך בצד מה זה אומר לגביך?
2. מה הקשר בין אי קיום התורה להשלכת יוסף לבור? מהו מלא עקרבים ונחשים?
3. מדוע עדיף להיות מושלך לבור ולא בידי השונאים? אגב כך הסבר מהו הבור מבחינה שורשית בעולמות העליונים ובנפש האדם ומי הוא השונא של האדם?
4. מה ערך הגוף המת מדוע צריך להשיבו לאביו?
5. במה מתבטאת מידת החסד של ראובן? מדוע בהליכתו אל אביו היתה מכירת יוסף?
6. מה הקשר בין מכירת יוסף למעשה של נטילת הברכות על ידי יעקב?
7. מה הינך לומד מהכתוב "יחי ראובן ואל ימות" שבתפילת משה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב