009- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כב-כד (למתקדמים)

009- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כב-כד (למתקדמים)

שאלות חזרה ויגש כב-כד
1. מי הם גבאי צדקה ומה תפקידם?
2. מהו "ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו"?
3. מה מיוחד בשמיני עצרת לגבי הזיווג בין הקב"ה לכנסת ישראל?
4. מהו הפירוש הנוסף באות ס"ח ל-"ולא עמד איש אתו"?
5. מהו "הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם"?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב