013- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לד-לו (למתקדמים)

013- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לד-לו (למתקדמים)

שאלות חזרה ויגש לד-לו
1. מדוע קורא אלוקים צבאות לבכי ומספד ולקרחה ולחגור שק בזמן הגלות?
2. מדוע גם שאר בריות העולם כמו השמיים והארץ וכו' התאבלו? מה להם ובית המקדש?
3. מה ההבדל בין קץ הימין לקץ השמאל?
4. מדוע רק המתאבלים על ירושלים וחורבן המקדש יכולים לשמוח עמה?
5. מהן המדרגות שור, פרה, עגל ועגלה ואגב כך הסבר את המושג עגלה יפיפיה מצרים.
6. מהי העגלה היפיפיה בכל מקרה פרטי וכיצד זה מושלך על כללים יותר גדולים?
7. באיזה אופן צריך אדם לחפש את האני האמיתי שלו הנקרא עגלה יפיפיה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב