038- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קיב-קיד למתקדמים

038- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קיב-קיד למתקדמים

שיעור שמע:

bmp3 (1)

וַיְחִי קיב-קיד

 וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבוֹא

 מִשְׁפְּטֵי יְהוָה אֱמֶת צָדְקוּ יַחְדָּו.

דין שמים הוא מערכתי ולא נקודתי, הכולל יותר מגלגול אחד, ויותר ממצב אחד – הצדק כללי ואינו פרטי.

 

ייתכן שלא מגיע לאדם להמשיך לחיות, אך עתיד הוא לעשות תשובה או עתיד להוליד צדיק, ואז מניחים לו. בתודעה הגשמית האדם רואה רק פרטים ונקודות בודדות, השם רואה תמונה כוללת. לכן כל אחד צריך לקחת אחריות על הכלל, שעל זה הוא נבדק: כמה הוא משויך ותורם לכלל.

הדין הוא מערכתי למרות ההרגשה של התודעה הגשמית. כך גם על האדם ללמוד לפרש את המציאות מעבר לזמן ומקום, ובכך יקנה "ימים" שהם הלבוש הראוי לעולם הבא. יש להבין שבאנו לעולם זה להתאמן, לרכוש אמונה שבכל מצב הבורא יתברך טוב ומטיב. כלומר יש להרהר נכון ולראות בכל מקרה, בכל דין הזדמנות ומקפצה לפעול לטובת כלל ישראל, ולדון הכל לכף זכות, ולפרש הכל לפי התכלית שהיא אהבת השם.

כאשר אדם לא הולך בדרך אמת, ולא דן בצורה אמיתית את המצבים בחיים – אז הוא מרגיש חולשה, ולא הפוך. הנשמה היא צורת ההתייחסות שלו, והיא מעידה על מחשבותיו, כאשר המעשים כבר כתובים בספר. אם למרות התודעה הגשמית, דן האדם כל מקרה תוך שהוא מצדיק את הבורא, הוא מצליח.

הפוך מהמחשבה שהנשמה מסתלקת כאשר אדם נפטר, מלמד כאן שכבר שלושים יום טרם הפטירה מסתלקת הנשמה ואיתה הצלם, ואז מכריזים על האדם בשמים. וכאשר נפטר דנים אותו על המעשים ועל ההרהורים שלו.

רבי חזקיה פתח: וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבוֹא, וְתַרְדֵּמָה נָפְלָה עַל אַבְרָם וְהִנֵּה אֵימָה חֲשֵׁכָה גְדֹלָה  נֹפֶלֶת עָלָיו. זה סוד יום הדין הקשה, המוציא את האדם מעוה"ז. כשהגיע הזמן שהאדם יוצא מעוה"ז, הוא יום הדין הגדול, שחשך השמש מלהאיר אל הלבנה כמ"ש: עד אשר לא תחשך השמש, זה נשמה הקדושה שנמנעת מהאדם שלושים יום מטרם שיצא מן העולם, ורואה שהצלם נמנע ממנו ואינו נראה. תרדמה היא לעליית מדרגה, וכאן אומר שהדין קשה. כלומר במצב זה הנשמה לא מאירה לגוף הרוחני. הצלם הוא לבושי מוחין, ואין איך שתתקבל החיוּת לאדם.

שואל מהו הטעם שהצלם חלף ממנו? עונה, משום שהנשמה הקדושה הסתלקה ועברה ממנו ואינה נראית. ואין לומר, כשהאדם מת ונחלש, עוברת ממנו הנשמה, אלא כשהוא בחייו בכל כוחו, עוברת ממנו הנשמה, ואינה מאירה אל הרוח, והרוח אינו מאיר אל הנפש, אז עובר ממנו הצלם, ואינו מאיר לו. מיום ההוא והלאה, הכל מכריזים עליו שימות, ואפילו עוף השמים. משום שהנשמה הסתלקה ממנו, והרוח אינו מאיר אל הנפש. אז הנפש נחלשת, ואכילה וכל תאוות הגוף מסתלקות ועוברות ממנו.

 

אמר רבי יהודה: ואפילו כל זמן שאדם נופל למשכב ואינו יכול להתפלל, הנשמה עוברת ומסתלקת ממנו. ואז אין הרוח מאיר לנפש, עד שדנים דינו של האדם. ואם דנים אותו לטוב, אז חוזרת הנשמה למקומה ומאירה לרוח ולנפש. וזהו בזמן שהדבר תלוי בדין. ובזמן שאין הדבר תלוי בדין, כי כבר נחרץ דינו למות, הנה שלושים יום מקדמת הנשמה לכולם ומסתלקת, והצלם נעבר ממנו. מוסיף רבי יהודה שישנם מקרים שאדם נחלש אך לא עד מוות.

בזמן שדנים את האדם למעלה, מעלים את נשמתו לב"ד, ודנים ע"פ דיבורה, והיא מעידה על הכל, ומעידה בכל מחשבות רעות שהרהר האדם. אבל במעשים רעים אינה מעידה, משום שכולם כתובים בספר. ועל כל דבר דנים את האדם בשעה שדנים האדם למעלה. הן על מחשבות והן על מעשים. ואז הגוף נמצא בצרה יותר מאשר בשאר זמנים. דנים אדם על מעשים מפני שהם מגלים את כוונת הלב. לכן כשאדם עולה למעלה הוא מודה על המעשים ועל הרהורים, גם עליהם נבדק.

אם דנים אותו לטוב, אז מניחים אותו, וזיעה יוצאת על הגוף, והנשמה חוזרת אח"כ ומאירה לרוח ולנפש. ולעולם אין אדם מתרפא מחוליו עד שדנים דינו למעלה. והרי כמה חייבי עולם וכמה רשעי עולם עומדים על קיומם, שמתרפאים ממחלתם? אלא הקב"ה משגיח בדינו של אדם, ואע"פ שעתה לא זכה, אם רואה הקב"ה שלאח"כ יזכה, דן אותו לטוב. או לפעמים שיוליד בן שיהיה צדיק בעולם, וע"כ דן אותו הקב"ה לטוב.

וכל מעשיו ודיניו של הקב"ה לטוב, ובכולם הוא משגיח, כמ"ש: חַי-אָנִי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה, אִם-אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע, כִּי אִם-בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ, וְחָיָה. ומשום זה, כל אלו רשעי עולם שחוזרים לבריאותם, הקב"ה דן אותם לטוב.

ולפעמים שהמחלות כבר השלימו זמנם, שהוטל עליהם לייסר את האדם, כמ"ש: מכות גדולות ונאמנות וחולָיים רבים ונאמנים, שעושים בנאמנות. ששורים על האדם ומסתלקים לאחר שמלאו את זמנם, הן לצדיקים והן לרשעים, והכל נעשה בדין כמו שאמרנו.

שאלות חזרה – דף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קיב-קיד

1. על מה מלמדנו הפסוק "ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם"
2. מהו הטעם שחלף זמנו של האדם עד כדי שמת?
3. מה קורה בשמים 30 יום לפני מיתת האדם?
4. על מה דנים את האדם למעלה?
5. מה גזר דין אם דנים את האדם לטוב ומה אם דנים אות ח"ו לרע?
6. מה הבדל בין דין שנעשה למעלה לדין שנעשה למטה, מדוע זה מסביר לנו את חוסר ההבנה שלנו בצדק של דין שנעשה למעלה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב