054- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קס-קסב למתקדמים

054- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קס-קסב למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי קס-קסב

קוֹל גַּלְגַּל הַמִתְגָלְגֶל קל גלגלא מתגלגלא

ללא הגדלת האמונה, גדֶלָה התאווה האישית.

האדם בבחירתו יוצר לעצמו את הדין כאשר מתפתה לקחת את האור לפרטיות במקום לדחותו. גם החסדים וגם הגבורות מדרבנים את האדם לפעול, ועליו לשתף עצמו בתהליך. ודווקא בזמן שמגיעות הדאגות מנסים את האדם, האם יישאר באמונה, או חלילה ייפול וימשוך את האור לתענוג רגעי. לכן יש לשמור באדיקות באמונה בכל מצב נפשי, זאת בעזרת הברית ויראת הרוממות.

אי אפשר לזכות באמונה בלי לוותר על הגאווה. אי אפשר לרכוש אמונה בלי לחדור לפנימיות. יש לוותר על הנקודה החיצונית, לחדור לפנימית, להתפשט לנקודה החיצונית וחוזר חלילה.

אהבה אינה סיפוק אישי, כמו כן גם רק נתינה אינה אהבה – אהבה איננה מסחר של סיפוקים, אלא בנייה של אני משותף, של יחד. כך נוצר כלי של אמון הדדי, זוהי בחינת "קול" המשתף פנימיות היוצאת החוצה, השאיפה לקשר של חיבור ימין ושמאל, קשר של אהבה לנותן המתנה הבורא יתברך.

ההשגחה היא תמיד לטובת האדם ויוצאת לפועל ע"י הגלגלים, בכוח הדין שבשמאל וכוח החסדים מימין, והרחמים בקו אמצע.

כל גלגל המתגלגל ממטה למעלה, דהיינו כאשר יש קול מדובר על קו אמצעי, וכאשר נוצרת תנועה ובא אור המגלה את הרצון, וכאן יש לוותר עליו באמונה שיש דבר גדול וחשוב מזה. קו אמצעי הוא גלגול לטובת הקשר האמיתי עם הבורא, עם עם ישראל וכדומה. למרות ביטול הגאווה יש לרכוש את האמונה, ואז מגיע קול הבינה – קול שופר שמתפשט ללב האדם ממטה למעלה, שמאל ימין ואמצע עד אשר המדרגה מתוקנת.

 

קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה. מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. קול נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם. קול שופר נמשך בעמקי המדרגות, ומסבב הגלגל סביב. המוחין יוצאים בג' מקומות בזה אחר זה, המכונים ג' נקודות חולם שורוק חיריק, שהם ג' קווים ימין ושמאל אמצע, וכן מאירים ע"י גלגול בג' מקומות, שהולכים ומתגלגלים בהם, בזה אחר זה. ולפיכך מכונה דרך הארתם בשם גלגול ג' נקודות הללו כלולות זו מזו. ע"כ יש ג' נקודות בחולם, קו ימין, ג' נקודות בשורוק, קו שמאל, ג' נקודות בחיריק, קו אמצעי. נמצא שיש גלגול בכל אחד מג' הקווים. וכאן הזוהר מדבר מג' הקווים שבחיריק, קו אמצעי, שהוא ז"א הנקרא קול. ע"כ מכנה אותם ג' קולות.

קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה, הגלגול מקו ימין לקו שמאל. והרי הארת השמאל אינו מאיר אלא רק ממטה למעלה, וע"כ נאמר, מתגלגל ממטה למעלה. אלא שמטרם שקו השמאל מתחבר עם הימין נמצאים הארותיו סגורות, שאינו יכול להאיר בלי חסדים. ואח"כ מתגלגל קו השמאל לקו הימין, שאז קול נעימות עולה ויורד, שהוא שפע הנעימות והחסדים המתגלים מקו ימין, והוא מאיר גם ממעלה למטה, ע"כ נאמר, הולך ומשוטט בעולם. ואח"כ מתגלגל מקו ימין לקו אמצעי. ז"א, קו אמצעי, הנקרא קול שופר, נמשך ויוצא על מסך דחיריק, שהוא דינים, בעומק הדינים, והוא עיקר המשלים ומגלה את הארת ג' הקווים, ועיקר המסבב את הגלגל סביב, ומייחד ג' הקווים זה בזה.

יושבים ב' מגרפות, כוחות הממונים להעניש ולתת שכר, הנמשכים מימין ומשמאל, בשני צבעים נכללים זה בזה, לבן ואדום, שניהם מסבבים גלגל למעלה, כשמסבב לימין הלבן עולה, וכשמסבב לשמאל האדום יורד. והגלגל מתגלגל תמיד ואינו שוקט. הם מסבבים הגלגל, ג' הקווים, לפי מעשה התחתונים. אם צדיקים, אז מסבב הכוח שבימין את הגלגל, ואז עולה הלבן, החסדים, לתת שכר לצדיקים. אם הם רשעים, כוח שמשמאל מסבב את הגלגל, והאדום, הדין, יורד ומעניש את הרשעים.

שתי ציפורים, חו"ב דנוקבא, עולות כשמצפצפות, אחת לצד דרום, חכמה, ואחת לצד צפון, בינה, ופורחות באוויר, שמאירים בו"ק דחו"ב, שו"ק מכונים אוויר. הצפצוף של הציפורים, הנוקבא, וקול נעימות של הגלגל, ז"א, מתחברים יחד, ואז, מזמור שיר ליום השבת. שאז בעת זיווגם מאירים האורות, המפורטים במזמור שיר ליום השבת. וכל הברכות, החכמה, נמשכות בלחש ומתלבשות בנעימות של הגלגל, קו ימין דז"א, חסדים. מתוך האהבה של קול שופר, קו האמצעי דז"א. הקו אמצעי, קול שופר, מיחד ב' הקווים. ומטרם שהחכמה מתלבשת בחסדים אינה מאירה. ונבחן שנמשכת בלחש, ואינה נשמעת. ואח"כ כשמתלבשות בנעימות הגלגל הן נשמעות. בקו אמצעי המאפשר את ההוצאה מהכוח אל הפועל של קו שמאל – שזו מטרת הבריאה. כאשר מקבלים את ההשתוקקות הגדולה ובא עליה אור, לא ניתן לקבלו ללא חסדים.

כדי לקבל אלו הברכות, כדי שהחכמה תתלבש בחסדים, יורדות הברכות, החכמה, ממעלה למטה, ונגנזו יחד בתוך עומק הבאר, הנוקבא, שאינה יכולה להאיר בלי חסדים, מעיין הבאר אינו פוסק מלהיות בלחש, שאינו מאיר, עד שנתמלא אותו גלגל המסבב, קו אמצעי, עיקר המסבב את הגלגל. וכשקו האמצעי, הגלגל המסבב, ממשיך ומתמלא בחסד, אז מתלבשת החכמה בחסדים דקו אמצעי ומאירה בשלמות, ואינה עוד בלחש.

אלו ב' מגרפות מגלגלים. האחד שמימין, שמגלגל ג' הקווים תחת שליטת ימין, קרא בכוח ואמר, הארת האורות שעולים ויורדים, כי להיותו ימין, הארתו יורדת ממעלה למטה. ב' אלפים עולמות, חו"ב המכונים אלפים, הנמשכים מב' הקווים ימין ושמאל, האירו. עולם האמצעי שבתוכם, דעת הנמשך מקו האמצעי, האר מאור של אדונך. כל אלו בעלי העיניים, הראויים להשיג חכמה, הסתכלו ופתחו עיניכם ותזכו לאור הזה, לעידון הזה. אלו הן הברכות הנמשכות מלמעלה. מי שזכה, עולה הגלגל ומתגלגל לימין, שמביא הארות ג' הקווים בשליטת הימין, ומוריד וממשיך לאותו שזכה, ומתעדן מאלו ברכות העליונות המאירים. אשריהם אלו שזכו בהן.

וכשאינו זוכה, הגלגל מתגלגל, ומגרפה שבצד שמאל, מגלגל אותו, מביא הארת הקווים בשליטת השמאל, ומוריד האור למטה, ממשיך הארת השמאל ממעלה למטה, וממשיך בזה דין על אותו שלא זכה, וקול יוצא. אוֹי לרשעים שלא זכו, משמאל, יוצא אש שלהבת, שדולק ושורה על ראש הרשעים. אשריהם ההולכים בדרך אמת בעוה"ז, לזכות באותו אור העליון, הברכות של הצחצחוֹת כמ"ש: והשׂביע בצחצחוֹת נפשך.

שאלות חזרה ויחי קס-קסב
1. מהן ג' בחינות: חלם, שורק וחיריק?
2. מה קובע חוק ההתכללות לגבי כל אחד מ-ג' הבחינות הנ"ל?
3. על אילו ג' בחינות מדובר כאשר מדבר על כל גלגל המתגלגל?
4. הסבר בפירוט מדוע הגלגל המתגלגל ממטה למעלה הוא בבחינת מרכבות סתומות? מה זה אומר בנפש האדם?
5. הסבר בפירוט מהו קול נעימות שעולה ויורד הולך ומשוטט בעולם ומדוע אין הוא מספיק אם הוא גם מתפשט ממעלה למטה?
6. הסבר בפירוט מהו קול שופר הנמשך בעמקי המדרגות ואם כבר גילה מדוע מסבב הגלגל סביב?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב